Jäsenhankinta

Lippukunnan elinvoimaisuuteen liittyy suuresti se, miten paljon uusia jäseniä tulee vuosittain mukaan toimintaan. Toiminnan järjestäminen on myös kivempaa, kun ryhmissä on tarpeeksi porukkaa mielekkään toiminnan toteuttamiseksi.

Poimi vinkit lippukuntanne omaan jäsenhankintaan

Ryhmien täyttäminen on yksi kätevimmistä tavoista saada uusia lapsia mukaan lippukunnan toimintaan. Käärikää siis hihat ja ryhmät täyteen! Tätä kannattaa tehdä jatkuvasti ja koko ajan. Silloin ei tarvitse rykäistä suunnattomia rekrykamppiksia kovinkaan usein. Vähän kuin siivoaminen. Jos ylläpidät siisteyttä, pääset siivoamisessa helpommalla. Ja vanha salaisuus pätee yhä: ihmiset tulevat mukaan, kun heitä pyytää.

Toisin kuin ehkä ensin luulet, aika harva ryhmä on oikeasti täynnä. Toki niitäkin on, jotka oikeasti ovat. Eikä jäsenmäärää pidä kasvattaa johtajien pinnan tai lasten turvallisuuden kustannuksella.

Ryhmät saa helpoiten täyteen valjastamalla ryhmäläiset itse pyytämään omia kavereitaan tutustumaan partioon. Uuteen harrastukseen on tunnetusti kivempi tulla mukaan, kun uusi tyyppi tuntee jo ennestään yhden tai useamman ryhmäläisen ja tietää jo entuudestaan vähän, mitä on luvassa. Kun kaverit on ensin marinoitu esimerkiksi hauskalla kaverikokouksella tai siistillä partiotapahtumalla, on tokalla kerralla mukaan tuleminen jo paljon helpompaa. Sen jälkeen kalat ovatkin jo koukussa. 🙂

Lippukunnanjohtajan muistilista

 1. Selvitä lippukuntanne ryhmien tilanne. Mihin kaikkiin ryhmiin mahtuisi vielä uusia lapsia tai nuoria?
 2. Katsokaa ryhmien vetäjien kanssa yhdessä, millaisin toimin ryhmät saisi parhaiten täyteen. Vinkkejä löytyy alta.
 3. Sopikaa, kuka tekee mitäkin ja ei kun hommiin!

Ryhmät saa täydennettyä esimerkiksi järjestämällä kaverikokous, pyytämällä ryhmäläisten kaverit mukaan tutustumaan partioon retken tai leirin yhteydessä tai kirjoittamalla lippukunnan sähköpostilistalle, vanhempainlistalle, Facebook-seinälle ja nettisivuille rekryilmoitus vaikka näin:
”Syyskuun alussa aloittavaan laumaan mahtuvat vielä nopeimmat vuonna 2011 syntyneet tytöt ja pojat! Lisää tähän se, millä tavalla mukaan pääsee.”
 Kiinnostuneita pikkusisaruksia, naapureita ja kavereita löytyy aina.

Kaverikokouksen järjestäminen on yksi hyvä keino täyttää ryhmä. Kaverikokouksessa ryhmäläiset pyytävät omia kavereitaan mukaan partiokokoukseen. Kaverikokouksen ajankohta ja sisältö sovitaan yhdessä ryhmän kanssa etukäteen. Kun tiedossa on hauska kokous, on lasten ja nuorten myös kiva kutsua siihen omia kavereita mukaan.

Kaverikokouksia voi järjestää vuoden mittaan aina tarpeen mukaan silloin, kun se sopii parhaiten juuri kyseisen ryhmän toimintasuunnitelmaan. Kavereiden pyytäminen mukaan kokoukseen toimii erityisen hyvin nuorempien ikäkausien ryhmissä.

Lisätietoa kaverikokouksesta, siihen valmistautumisesta ja ohjelmasta löytyy täältä.

Elokuun lähestyessä lukuisat vanhemmat etsivät jälleen lapsilleen uusia harrastuksia. Olisiko teidänkin lippukunnassa aika perustaa ekstralauma? Ekstralauma on siis sellainen lauma, joka perustetaan olemassa olevien lisäksi, ei niiden tilalle. Uuden lauman perustaminen on helpompaa kuin se ehkä aluksi vaikuttaa. Tässä kätevät vinkit aloittamiseen.

Kaava on näennäisen simppeli:
pari akelaa + uusia sudareita + oma vuoro kololta

Näin perustatte ekstralauman

 1. Puhukaa lippukunnan johtajiston kesken ekstralauman perustamisesta ja sopivaa työnjaosta.
 2. Pyytäkää mukaan ryhmän vetäjät. Mikäli lippukunnasta ei tunnu heti löytyvän innokkaita akeloita, järjestäkää rekrykampanja. Vinkit löytyvät alta.
 3. Nyt tarvitaan vielä sudarit! Markkinoikaa lippukuntaanne ja partiotoimintaa omalla alueella tai tehkää vierailu paikalliseen eskariin/kouluun. Vinkit löytyvät tähänkin alta.
 4. Varatkaa uudelle ryhmälle oma vuoro kololta.

Tarvitseeko lippukuntanne lisää aikuisia? No aikuisiahan Suomessa riittää! Tässä vinkit uusien aikuisten löytämiseen:

 • Lippukuntanne Facebook-sivua todennäköisesti seuraa iso joukko lippukunnan vanhoja jäseniä sekä lasten vanhempia. He ovat oiva joukko, josta aloittaa! Laittakaa lippukunnan Facebook-sivulle kiva kuva ja kertokaa, että tarvitsette lippukunnan toimintaan uusia aikuisia.
 • Lähettäkää kohdan yksi rekryviesti myös lippukuntanne sähköpostilistalle sekä vanhempainlistalle.
 • Pyytäkää lippukunnan johtajiston kokouksessa jokaista soittamaan ainakin kahdelle vanhalle partiokaverille ja kysyä kuulumisten lisäksi, lähtisivätkö he vetämään sudarilaumaa. Älä yhtään mutise siellä – et voi tietää vastausta, ennen kuin kysyt!
 • Järjestäkää aikuisten iltanuotio tai avoin koloilta ja kutsukaa mukaan alueenne aikuisia sekä kaikki omat kaverinne.

 Lue lisää vinkkejä aikuisten rekrytointiin löytyy täältä.

HUOM! Muistakaa huolehtia siitä, että uudet aikuiset pääsevät heti alusta asti mukaan lippukuntanne sisäpiiriin ja ilmoittautuvat esimerkiksi akela- ja Tervetuloa partioon -kursseille.

Esikoulujen Partioviikko on SP:n järjestämä kampanja, jonka tarkoituksena on markkinoida partiotoimintaa sudenpentuikäisille lapsille. Kampanja sisältää aktiviteettipaketin, joita esikoulujen ohjaajat tekevät ryhmissä lasten kanssa.

Kampanjoiden aktiviteetit onnistuvat päiväkodin henkilökunnan voimin, mutta lippukunnan vierailu sopii mukaan mainiosti! Vierailu on loistava tapa syventää lasten kokemusta partiosta ja markkinoida samalla lippukunnan omaa, syksyllä alkavaa toimintaa. Parhaat tulokset saatte, mikäli uuden ryhmän tulevat johtajat ovat mukana vierailulla. Näin lapset tutustuvat tuleviin ryhmänjohtajiin jo etukäteen ja mukaan tuleminen on paljon helpompaa. Lisätietoa esikoulukampanjasta löydät linkin kautta.

Koulujen harrastusviikko

Syyskuun ensimmäinen viikko on valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Suomen Partiolaiset kannustaa kaikkia lippukuntia tuomaan myös partion näkyviin koulujen tapahtumiin. Tarkistakaa, onko juuri teidän lähikoulunne mukana viikossa! Koulun yhteyshenkilöön kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, miten koulu aikoo viikon toteuttaa: viikon vai päivän mittaisena, päivällä vai illalla, viikolla vai viikonloppuna. Jos vierailu koululla viikon aikana onnistuu, valmiita ideoita löytyy Koululaisten Partioseikkailun materiaaleista. 

Hyvät suhteet paikallisiin asukkaisiin ja toimijoihin sekä omalla alueella näkyminen ovat tärkeitä asioita lippukunnan jäsenhankinnan kannalta. Ohessa vinkkejä, joiden avulla saatte uusia jäseniä toimintaanne.

 • Printatkaa partion materiaalipankista  siistejä partiojulisteita, ostakaa nastoja ja fillaroikaa toiminta-alueenne kauppojen, seurakuntatilojen, puistojen ja kahviloiden ilmoitustaulut läpi. Julisteista voi tehdä sekä aikuisille että lapsille suunnattuja versioita. Molemmissa tapauksissa kannattaa jo julisteessa esittää selkeä kutsu mukaan, johonkin tapahtumaan tai kololle avoimiin oviin ja kertoa selkeästi, miten mukaan pääsee tai keneen tulee ottaa yhteyttä.
 • Kartoittaa alueenne kevät-, kesä- ja syystempaukset. Löytyykö kyläyhdistykseltä, kouluilta, ostarilta tai vaikka urheilukeskuksesta sopiva tapahtuma, johon voisitte mennä mainostamaan partiota? Pistäkää järjestäjille meiliä ja kysäiskää mahdollisuutta mennä mukaan. Alla vinkit tapahtuman järjestämiseen:
  1. Selvitä milloin ja missä olisi omalla alueellasi sopiva tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan.
  2. Varaa piiristä tarvittavat markkinointimateriaalit.
  3. Tee  lippukunnalle käyntikortti jaettavaksi kiinnostuneille.
  4. Listaa tapahtumassa tarvittavat tavarat, kuten lettupannut yms.
  5. Rekryä tarvittava määrä tyyppejä mukaan tapahtumaan.
  6. Huikkaa esimerkiksi paikkakunnan Facebook-ryhmään, että olette kyseisessä tapahtumassa esittelemässä paikallista partiotoimintaa ja toivota ihmiset tervetulleeksi juttelemaan partiosta luoksenne. Muista kertoa mahdollisimman tarkkaan, mistä teidät löytää ja mihin aikaan.

Lisävinkkejä hyvän markkinointitapahtuman järjestämiseen.
Vinkkejä siihen, kuinka kertoa partiosta ei-vielä-partiolaisille.
Lue esimerkki onnistuneesta tapahtumasta täältä.

Partion nettisivujen partiohaku on yksi käytännöllisin tapa, jonka avulla uudet ihmiset löytävät oman alueensa lippukunnat. Löytyyhän teidän lippukuntanne listalta? Partiohakuun on myös mahdollista lisätä tarkempia tietoja lippukunnastanne sekä oma mainosteksti!

Katso ohjeet lippukunnan lisäämiseen partiohakuun ja tietojen päivittämiseen.

Kaikkea ei kannata tehdä alusta asti itse! Partion materiaalipankista löytyy paljon erilaista materiaalia jäsenhankinnan tueksi. Kannattaa käydä katsomassa: partio.fi/materiaalipankki.

Tule mukaan ja kaverikokous -materiaalia
partio.fi/materiaalipankki

 • kutsukortteja
 • somejakokuvia
 • flyereita
 • julisteita

 Muuta hyödyllistä materiaalia mm.

Partioon tutustumisen periaatteissa määritellään, miten henkilö voi tutustua partiotoimintaan ja milloin hänen on tehtävä päätös jäseneksi liittymisestä.

Partioneuvosto on linjannut, mikä on partiotoimintaan tutustumista ja mikä puolestaan jäsenyyden vaatimaa toimintaa. Partion tutustumisen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa tutustuminen lippukunnan toimintaan ja näin madaltaa partion liittymisen kynnystä. Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä. Jos partiota halutaan jatkaa, on liityttävä jäseneksi. Lue lisää periaatteista.