Partion arvot

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Suomen Partiolaisten peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan. Peruskirja on partion maailmanjärjestöjen hyväksymä.

Katso video peruskirjasta

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia.

Partiolupaus

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia.

 

Partio on kaikille avointa

Partiotoiminta on Suomessa kaikille avointa. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Videot: Tussitaikurit, sivun yläkuva: Jesse Braun