Partiosäätiö

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr on tukenut taloudellisesti jo yli puoli vuosisataa suomalaista partioliikettä. Säätiö on toiminnallaan ylläpitänyt edellytyksiä aktiiviselle ja arvostetulle lapsi- ja nuorisotoimijalle.

Partiosäätiön logo

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista partioliikettä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle, joka on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Partiosäätiön vuodesta 1960 lähtien tehty merkittävä työ on ollut mahdollista suomalaisen elinkeinoelämän, yrittäjien sekä useiden tärkeiden yksityislahjoittajien tuen avulla.

Lahjoittaja voi halutessaan kanavoida tuen partiotoiminnalle Partiosäätiön kautta. Partiosäätiölle tehdyt lahjoitukset ohjataan pitkäjänteisesti ja luotettavasti suoraan lasten ja nuorten toimintaa sekä sen kehittämiseen. Tukemalla toimintaa Partiosäätiön kautta tuet partiotoimintaa valtakunnallisesti. Partiotoiminnan tukeminen on mahdollista myös alueellisesti ja paikallisesti piirijärjestöjen tai partiolippukuntien kautta.

Partiosäätiö tukee partion keskusjärjestöä myös myöntämällä apurahoja sekä rahoitusta hankkeisiin. Esimerkiksi Kata Jouhkin rahasto myöntää apurahoja partiolaisten kansainvälisiin koulutuksiin. Toimiva Partionjohtaja -apuraha puolestaan myönnetään nuorille vapaaehtoisille partiojohtajille henkilökohtaiseen partiokoulutukseen.

Partiosäätiön toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on tukea laadukkaan partiotoiminnan edellytyksiä. Partiosäätiö on ollut mukana myös partion keskusjärjestön toimitilojen eli Partioaseman hankkimisessa sekä arvostetun Value Based Leadership -koulutuksen tuottamisessa. Value Based Leadership -koulutus on nähty merkittävänä yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja tuen arvoisena myös yhteiskunnan sekä suomalaisen yrityselämän silmissä.

Partiosäätiön kautta tehtävät lahjoitukset

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat antaa säätiölle lahjoja. Lahjaa koskevat muotomääräykset vaihtelevat lahjan kohteen mukaan. Lahjat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: pienet rahalahjat, suurehkot rahalahjat ja muun omaisuuden lahjoittaminen. Lahjoitus Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr:lle varmistaa lahjoituksen käytön vähentämättömänä suomalaiseen partiotoimintaan.

Lahjoitus voi käsittää haluamasi rahamäärän, arvopapereita, rahasto-osuuksia, arvoesineen, huoneiston tai kiinteistön. Mikäli lahja käsittää jotain muuta kuin rahaa, säätiö voi tarvittaessa asiantuntevasti muuttaa lahjoitetun omaisuuden rahaksi. Pienelläkin lahjoituksella on suuri merkitys. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö ei maksa saamastaan lahjoituksesta tai testamentista veroa.

Pienehköt rahalahjat, millä tarkoitetaan noin 10 – 500 euron määräisiä lahjoja, maksetaan tilisiirrolla säätiön pankkitilille. Lahjoittaja voi pysyä tuntemattomana tai merkitä nimensä ja osoitteensa maksun viestikenttään. Lahjoituksen saajaksi merkitään Partiosäätiö – Scoutstiftelsen, tilinumero: FI79 5721 4610 0123 45. Viitteeksi: Lahjoitus Partiosäätiölle.

Mikäli lahja käsittää suurehkon rahasumman suosittelemme lahjakirjan laatimista lahjanantajan ja säätiön välillä. Säätiön asiamies Panu Räsänen auttaa mielellään lahjakirjan laatimisessa.

Lahjan käsittäessä arvopapereita, huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita tai kiinteistön, laaditaan aina lahjakirja lahjanantajan ja säätiön välillä omistusoikeuden siirron rekisteröimiseksi. Kiinteistön lahjoituksen on lisäksi täytettävä lain edellyttämät muotomääräykset kuten kaupanvahvistajan läsnäolon.

Muita partiosäätiön kautta tehtäviä lahjoituksia

Yhteystiedot

Panu Räsänen, asiamies
(09) 8865 1139, 050 305 5343
etunimi.sukunimi@partio.fi

Partiosäätiö, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.
Y-tunnus 01167857. Puhelin (09) 8865 1100

Rahankeräyslupa

Varsinaiset jäsenet
Kalle Virtanen (puheenjohtaja)
Teri Heilala
Lena Mitts
Hanna-Mari Manninen
Niina Ilmolahti
Kari Markkula (varapuheenjohtaja)
Kari Heinistö

Henkilökohtaiset varajäsenet
Minna Karhunen
Paula Viikari
Esa Kling
Saara Tamminen
Seppo Lahtinen
Lauri Luoto
Sampo Lappalainen

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen sihteerinä toimii Panu Räsänen.

Puheenjohtaja
Siilasmaa Risto, hallituksen pj, Nokia Oyj

Varapuheenjohtaja
Fagerholm Jannica, toimitusjohtaja, Signe ja Ane Gyllenbergin Säätiö

Jäsenet
Aarnio-Isohanni Marja, toimitusjohtaja, Esperi Care Oyj
Ahdekivi Eeva, toimitusjohtaja, Hartwall Capital
Aminoff Philip, hallituksen pj, Helvar Merca Oy ab
Arkilahti Nina, VTM / pankinjohtaja, Handelsbanken
Bergh Kaj-Gustaf, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet
Björklund Elina, toimitusjohtaja, Reima Oy
Brunow Berndt, hallituksen pj, Oy Karl Fazer Ab
Fagernäs Peter, hallituksen pj, Hermitage Oy
Hakala Erkki, johtaja, Catella Property Oy
Halttunen Mika, hallituksen pj, Oy Halton Group Ltd.
Hamro-Drotz Filip, Senior Advisor, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Heliövaara Eero
Hyttinen Pentti, pääjohtaja, Metsähallitus
Ikäheimo Johanna, hallituksen pj, Lappset Group Oy
Kaukonen Harri-Pekka, TkT, DI
Kauppi Piia-Noora, toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto FK
Kiiskinen Esa, hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos, Kesko Oyj
Korhonen Pertti
Kronman Gunvor, toimitusjohtaja, Hanasaari
Kuningas Henrik, toimitusjohtaja, Oy H. Kuningas & Co Ab
Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Raisio Oyj
Laitinen Timo, pääjohtaja, Valtiokonttori
Lankinen Timo, alivaltiosihteeri, Valtioneuvosto
Lindberg Jarmo, puolustusvoimain komentaja, Pääesikunta
Mäkinen Kari, TT
Mörttinen Leena, osastopäällikkö, Valtiovarainministeriö
Niemelä Kuisma, Senior Advisor / FM
Niemistö Leena, hallitusammattilainen
Pelttari Antti, poliisineuvos, suojelupoliisin päällikkö, SUPO
Pirskanen Jukka, toimitusjohtaja, JAM Advisors Oy
Puntila Leena, toimitusjohtaja
Rannikko Riikka, asianajaja, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Rihko Matti
Routila Panu, toimitusjohtaja, Konecranes Oyj
Sipilä Eeva, CFO, Metso Corporation
Suviranta Leena
Syrjälä Leena, ekonomi
Talma Arja, KTM, eMBA
Vahanen Risto, konsernijohtaja, Vahanen Yhtiöt
Vanhanen Matti, kansanedustaja, Eduskunta
Vanjoki Anssi, professori, Lappeenranta University of Technology
Väisänen Kari, toimitusjohtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Wilhelmsson Thomas, kansleri, Helsingin yliopisto

Kunniapuheenjohtaja
Koroma Johannes, pääkonsuli, TT-säätiö