Projektit

Käynnissä olevat projektit

Digitaalinen partio-ohjelmasovellus

Digitaalinen partio-ohjelma on partiokasvatuksen työkalu, jonka avulla partio-ohjelman sisältöjä voidaan hyödyntää digitaalisissa kanavissa. Kokonaisuuteen kuuluu verkkosivusto, avoin tietovarasto sekä parhaillaan kehitettävä sovellus, joka tuo partio-ohjelman mobiililaitteisiin. Sovellusta varten on toteutettu opiskelijavoimin prototyyppi (työnimellä Toiminnansuunnittelusovellus), joka integroidaan myöhemmin sovellukseen.

Partio-ohjelmasovelluksen tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat tarpojat, seikkailijat ja samoajat johtaessaan tarpojia. Sen avulla ryhmänjohtajat voivat suunnitella ja seurata toimintaa, toteuttaa aktiviteetteja ja jakaa ideoita ja sisältöjä muiden kanssa. Sovellus tuottaa partio-ohjelman käytöstä reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää Partion johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Partio-ohjelmasovelluksen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Partion puolesta siitä vastaa Digitaalinen partio-ohjelma -projektiryhmä, jonka yhteyshenkilönä toimii Lauri Suomalainen, projektipäällikkö, lauri.suomalainen@partio.fi.

Valmistuneet projektit

Digitaalinen partiolaisaloite

Partion menettelytapasäännön mukaan jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteen järjestön alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Digitaalinen partiolaisaloite on työkalu partiolaisten tekemien kehittämisaloitteiden keräämiseen ja käsittelyyn. Aloitteet laitetaan vireille ja niitä kannatetaan verkkosivustolla. Kun aloite on saanut 100 kannattajaa, se siirtyy eteenpäin Suomen Partiolaisten hallituksen alaisen työryhmän käsiteltäväksi. Ryhmä ohjaa ideat eteenpäin toteutusta varten.

Partiolaisaloite on rakennettu Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin avoimen Petitions-alustan päälle. Alusta on toteutettu Ruby on Rails -ohjelmistokehyksellä. Partiolaisaloitteen lähdekoodi on julkaistu GitHubissa. Ensimmäisessä vaiheessa Partiolaisaloite käyttää mahdollisimman pitkälti Petitions-alustasta valmiiksi löytyviä toiminnallisuutta. Järjestelmää kehitetään jatkossa käytöstä kerättyjen kokemusten ja palautteen perusteella.

Partiolaisaloitteen tavoitteena on vahvistaa partiolaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia harrastuksessaan. Partiolaisaloite mahdollistaa nuorten omaehtoisen toiminnan eikä aloitteen tekeminen vaadi aiempaa järjestö- tai luottamushenkilökokemusta. Kuka tahansa voi seurata aloitteiden etenemistä avoimen käyttöliittymän kautta.

Tutustu partiolaisaloitteen tarkempaan projektikuvaukseen.

Digitaalinen partiolaisaloite löytyy osoitteesta osallistu.partio.fi.

Digitaalinen osaamiskiekko

Partion nuorisoalan osaamiskeskus suunnitteli Osaamiskiekon, digitaalisen työkalun, jolla havainnollistetaan visuaalisesti järjestöjen tarjoaman koulutuksen ja osaamismerkkien yhteyksiä tutkintoon johtavien opintojen kanssa. Osaamiskiekon avulla nuoret ja opiskelijat löytävät tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamisesta osaksi opintoja tai vaihtoehtoisista tavoista suorittaa opintoja.  Osaamiskiekkoa voivat käyttää myös oppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaajat sekä nuorisotyön ammattilaiset ja uravalmentajat nuorten ja opiskelijoiden kanssa työskentelyn tukena.

Digitaalisesta osaamiskiekosta kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteistä digitaalista palvelua. Siihen on jatkossa tarkoitus saada mukaan monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.