Partion mainetutkimus

Partioharrastukseen houkuttelee erityisesti mahdollisuus liikkua luonnossa, tehdä yhdessä ja saada kavereita. Partioon kuulumattomat liittävät partioon pääasiassa positiivisia mielikuvia. Kiinnostus partioharrastusta kohtaan on kuitenkin laskenut. Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jossa selvitettiin partion mainetta ja liittymisen esteitä alkuvuodesta 2023.

Partion mainetutkimuksessa kysyttiin 7–50-vuotiaiden suomalaisten ajatuksia partiosta ja harrastuksen kiinnostavuudesta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ei-partiolaiset lapset ja nuoret sekä aikuiset ikärajauksella, jonka puitteissa suurin osa uusista aikuisista liittyy partioon. Noin kolmasosa vastaajista oli joskus aiemmin osallistunut partiotoimintaan.

Tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista ja sen toteutti tutkimustoimisto Kuulas Helsinki. Tutkimuksella partio halusi selvittää aikuisten ja lasten mielikuvia partiosta sekä partion vetovoimatekijöitä ja syitä olla liittymättä partioon.

Luonto ja kaverit vetävät partioon

7–14-vuotiaiden vastaajien mielestä partiossa houkuttelee se, että voi olla luonnossa, tehdä kivoja asioita, retkeillä ja olla kavereiden kanssa. Pojilla korostuu erityisesti halu seikkailla ja tehdä uusia asioita. Tyttöjä innostavat eniten kaverit, leirit ja retket.

Tutkimuksen mukaan lapsista ja nuorista 29 % prosenttia olisi kiinnostunut osallistumaan partiotoimintaan. Noin puolet vastaajista ei osaa sanoa. Partio ei kiinnosta 33:a prosenttia. Tämä ryhmä on kasvanut edellisestä vuoden 2017 mainetutkimuksesta, jolloin luku oli 19 %.

Partion kiinnostavuuteen ei vaikuttanut sukupuoli eikä asuinpaikka. Sen sijaan ne, jotka ovat aikaisemmin olleet partiossa mukana, ovat kiinnostuneempia partiosta kuin ne, jotka eivät ole olleet koskaan mukana.

Suurin syy olla osallistumatta partiotoimintaan on lapsilla se, että kaverit eivät harrasta partiota (47 %). Toiseksi tyypillisimmin partiota ei harrasteta, koska on muita harrastuksia (35 %). 19 % ei harrasta partiota, koska se ei kiinnosta ja 14 % kertoo, ettei ole aikaa.

Partio tarjoaa hyötyjä ja elämyksiä

Yli 15-vuotiaista 17 % olisi kiinnostuneita partiotoimintaan osallistumisesta. Kiinnostuneiden joukossa korostuvat erityisesti naiset ja perheelliset.

Valtaosa suhtautuu neutraalisti tai ei ole kovin kiinnostunut. 30 % ei ole lainkaan kiinnostunut. Ei lainkaan kiinnostuneiden osuus on kasvanut merkittävästi verrattuna vuoteen 2017 verrattuna.

Vastaajat näkevät, että parhaimmillaan partio tarjoaisi aikuiselle monipuolisia hyötyjä ja elämyksiä. Luonnossa liikkuminen, henkisen hyvinvoinnin parantaminen sekä uudet taidot ja kehittyminen ovat myös toivelistalla. Partion toivotaan vaikuttavan positiivisesti myös fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tarjoavan rentouttavaa vastapainoa arjelle. Kolmannes vastaajista arvioi, että partio on merkityksellistä vapaaehtoistyötä.

Vajaa neljännes kiinnostunut vastuutehtävistä

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa myös tarkemmin sitä, miten intensiivisesti partiosta kiinnostuneet aikuiset olisivat valmiita osallistumaan toimintaan. Noin puolet heistä on kiinnostuneita toiminnasta, mutta ei halua vetää ryhmiä. Aikuisista 22 % on kiinnostunut aktiivisesta vastuusta ja ryhmien vetämisestä. Muut kokevat roolit yhtä kiinnostaviksi tai eivät osaa sanoa. Aktiivisesta vastuusta kiinnostuneiden joukossa korostuvat hieman miehet ja perheelliset. Useimmat vastaajat pitävät ihanteellisena osallistua toimintaan kuukausittain. Noin neljännes voisi osallistua viikoittain.

Valtaosa (65 %) niistä aikuisista, joita partio ei kiinnosta, sanoo esteeksi kiinnostuksen puutteen. Toinen partion liittymisen este on se, ettei partiotoimintaa tunneta (28 %). Partio kilpailee aikuistenkin vapaa-ajanvietossa muiden ajanviettotapojen kanssa (35 %). Sen sijaan arvoihin liittyvät esteet eivät nousseet merkittävästi esiin.

Fakta

  • Kvantitatiivinen online-kysely toteutettiin kuluttajapaneelissa.
  • Kohderyhmänä olivat 7–50-vuotiaat suomalaiset, jotka eivät kuulu partioon. Alle 15-vuotiaat vastaajat tavoitettiin vanhempiensa kautta.
  • Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1 000, joista 7–14-vuotiaita 200 ja 15–50-vuotiaita 800 henkilöä.
  • Tutkimuksen toteutti Kuulas Helsinki.
  • Tutkimuksessa verrattiin osaa aineistosta vuonna 2017 tehtyyn partion mainetutkimukseen, jonka toteutti myös Kuulas Helsinki.

Kuva: Didrik Lundsten