Jäsenmaksuvapautusten avulla yli 1 200 lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa partiota

Partion jäsenmaksuvapautus myönnettiin vuoden 2022 aikana yli 1 200 partiolaiselle. Maksuvapautusten avulla halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota ja saada sen mukana monia tärkeitä taitoja ja kokemuksia.

Vapautus partion jäsenmaksusta myönnetään hakemusten mukaan taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautusta hakevien määrä on noussut vuosittain ja niitä on pystytty myös myöntämään joka vuosi aiempaa enemmän.

Maksuvapautusten myöntäminen on mahdollista Partion ystävät -rahastoon tehtyjen lahjoitusten ansiosta. Partion ystävät- rahaston tavoitteena on turvata mahdollisuus harrastaa kaikille. Rahastosta myönnetään jäsenmaksuvapautuksia ja leiristipendejä.

”Harrastaminen tarjoaa tärkeitä kokemuksia ja taitoja lapsille ja nuorille. Haluamme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään partioharrastukselle. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat lahjoittamalla tukeneet tätä työtä”, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman.

Harrastuksista tärkeitä taitoja elämää varten

Partion ystävät -rahaston toiminta lähtee ajatuksesta, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, jossa saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Tunne ryhmään kuulumisesta on ensiarvoisen tärkeää mielen hyvinvoinnille. Läheisten ystävien puute heikentää tutkitusti mielenterveyttä.

”Lapsen ja nuoren mielenterveydelle on tärkeää, että hän saa kokea elämänsä turvalliseksi ja saa tulla kuulluksi, oppia uusia taitoja, toteuttaa itseään ja että hänellä on kivoja kaverisuhteita”, kertoo MIELI ry:n asiantuntija Taru Tanskanen.

Turvallisessa ympäristössä lapsi ja nuori tulee hyväksytyksi omana itsenään, voi näyttää tunteitaan, ilmaisee ajatuksiaan sekä saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen. Nämä ovat tärkeitä taitoja koko loppuelämän kannalta.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, jossa saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Lapsella tai nuorella voi olla monenlaisia kuormittavia asioita elämässään. Lapsia ja nuoria voivat kuormittaa esimerkiksi vanhempien päihteidenkäyttö, perheen taloudellinen tilanne tai vanhempien ero. Lapsi voi myös kokea kiusaamista. Vaikka kaikki saattaa näyttää normaalilta, harrastus voi olla kuitenkin yksi harvoista normaaleista paikoista lapselle.

”Lapsen ja nuoren mielenterveydelle antaa suojaa se, että esimerkiksi kerran viikossa on paikka, jossa häntä odottaa tuttu ja turvallinen aikuinen, joka osoittaa välittämistä ja arvostusta lasta kohtaan ja jolle lapsi tai nuori voi kertoa myös huolista. Harrastus voi toimia myös arkea ja rutiineja ylläpitävänä toimintana kuormittavassa tilanteessa”, Taru Tanskanen sanoo.

Suomen Partiolaiset haluaa toiminnallaan tukea lasten ja nuorten mielenterveystyötä ja tekee yhteistyötä myös MIELI ry:n kanssa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia mielenterveyskysymyksissä.

Miten lahjoitus Partion ystäville auttaa?

  • 65 eurolla mahdollistetaan yhden lapsen partioharrastus vuoden ajaksi.
  • 11 euron kuukausilahjoituksella kaksi lasta pääsee harrastamaan partiota vuoden ajan.
  • Partion ystävien tavoitteena on kerätä vuosittain 75 000 euroa jäsenmaksuvapautuksia varten. Sillä voidaan tarjota yli 1 000:lle tukea tarvitsevalle partion jäsenyyden.
  • Vuoden aikana lapsi pääsee noin 40:een viikkotapaamiseen ja oppii runsaasti erilaisia taitoja koulutettujen vapaaehtoisten ryhmänjohtajien opastuksella. Lisäksi hän voi osallistua yhdessä ryhmän kanssa erilaisille retkille ja leireille.
  • Vuonna 2022 Partion ystävien lahjoitusten sekä muun tuen avulla myös myönnettiin leiristipendi yli 1 300:lle Kajo-suurleirille osallistuvalle. Lue lisää Kajon leiristipendeistä

Lahjoita Partion ystävien rahastoon

Lue lisää jäsenmaksuvapautuksen hakemisesta

Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, pois lukien heinä-elokuu.