Kuvaaminen ja kuvien käyttö lippukunnassa

Mitä lippukunnan pitäisi huomioida  tapahtuman kuvaamisesta?

 • Muista tarkistaa ennen tapahtumaa, ketkä ovat antaneet luvan ja onko joku kieltänyt kuvaamisen.
 • Kerro asiasta tapahtumassa kuvaaville henkilöille.

Kuvauslupa

 • Kuvauslupaa kysytään Kuksassa automaattisesti kaikissa tapahtumailmoittautumisissa sekä uusilta jäsenille liittymisvaiheessa.

Kuvauslupa-teksti Kuksassa:

“Kuvaamme tapahtumissamme kuva- ja videomateriaalia partion viestintä- ja markkinointikäyttöön. Partiotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. Pyydämme, että annat suostumuksen sinusta otettujen kuvien ja videoaineiston käyttöön partion viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvia ja videoita käyttävät Suomen Partiolaiset, Finlands Svenska Scouter, partiopiirit ja niiden aluejärjestöt sekä partiolippukunnat Suomen Partiolaisten palveluohjeiden ja -ehtojen mukaisesti. Kuvat voidaan tallentaa partion kuva-arkistoihin. Annan suostumuksen itseäni ja/tai huollettavaani koskevan kuvamateriaalin käyttöön partion viestinnässä esimerkiksi partiolehdissä, partion sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla sekä markkinoinnissa, varainhankinnassa ja mediakäytössä. Suostumus on vapaaehtoinen ja voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Kuva- tai videoaineistoa ei poisteta käytöstä takautuvasti. Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen käyttöä koskevat kysymykset tulee tehdä kirjallisesti viestinta@partio.fi. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet partiossa kuvataan dokumentteineen ja ohjeineen osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.”

Alle 15-vuotiailta suostumuksen antaa huoltaja.

Mitä jos joku on kieltänyt kuvaamisen?

 • Jos joku on kieltänyt kuvaamisen, tulee kuvaajille ilmoittaa asiasta.
 • Jos tapahtuma on pieni ja kuvauksen kieltäneitä vähän, riittää jos kuvaaja(t) tunnistaa henkilön ja osaa jättää hänet pois kuvista.
 • Suuremmissa tapahtumissa voi esimerkiksi antaa kuvauksen kieltäneille henkilöille värillisen merkin huiviin kiinnitettäväksi, jolloin kuvaajat erottavat heidät joukosta.

Missä kuvia saa julkaista?

 • Kuvia saa julkaista Kuksan kuvauslupaan pohjautuen lippukunnan virallisissa kanavissa esim. lippukuntalehdessä, lippukunnan nettisivuilla sekä lippukunnan tai ryhmien virallisissa somekanavissa.
 • Kuvia saa myös tallentaa sähköiseen kuva-arkistoon.
 • Kuvia voi myös luovuttaa medialle esim. paikallislehden partiotapahtumasta tekemään juttuun.

Missä kuvia ei saa julkaista?

 • Kuvia ei voi julkaista Kuksan kuvauslupaan pohjautuen yksittäisten henkilöiden esim. lippukunnan johtajien omilla sometileillä.
 • Kuvia ei voi myöskään luovuttaa ulkopuolisille tahoille tai hyödyntää muussa kuin partion viestintä- ja markkinointikäytössä.

Saako kuvassa olevien nimet kertoa?

 • Pääsääntönä partiossa on, että kuvassa olevien henkilöiden nimitieto ei kulje kuvien mukana. Haastattelun yhteydessä on suositeltavaa pyytää lupa erikseen.

Mainitaanko kuvaajan nimi?

 • Kyllä, kuvia julkaistaessa tulee aina mainita kuvaajan nimi. Kuvaajalla on oikeus tulla ilmoitetuksi kuvaa käytettäessä.  Siten se on myös ehdottoman tärkeä tieto lisätä kuviin, kun tallentaa kuvia esim. kuvapankkiin.

Lisää vinkkejä kuvien käyttöön