Voita liput Tubetourille -arvonta!

Kaikkien 9.2. mennessä Instagramissa arvontajulkaisuun kommentoineiden kesken arvotaan viisi kahden kappaleen lippupakettia Tubetourille.

Arvonnan säännöt:

Kilpailuaika 24.1.-9.2.2020

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla ja kertomalla kommentissa kenen kanssa osallistuisi Tubetourille, ja mainitsemalla haluamansa osallistumispaikkakunnan.

Voittaja arvotaan heti kilpailuajan päätyttyä. Ilmoitamme voittajalle yksityisviestillä ja samalla kysymme lippujen postitusosoitetta. Palkinnot toimitamme postitse.

Järjestäjä:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki

Osallistumiskelpoisuus:

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset Instagram-palveluun rekisteröityneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n työntekijöillä.

Yleistä:

 • Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja, mikäli arvottuun henkilöön ei saada yhteyttä viikon kuluessa.
 • Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
 • Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet @partioscout-tilillä Instagramissa.
 • Osallistumalla arvontaan osanottajan oletetaan hyväksyneen ja sitoutuneen näihin ehtoihin, joita tulkitaan Suomen lain puitteissa.
 • Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.
 • Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

Instagram:

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin. Osallistujat vapauttavat Instagramin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen. Annettuja nimiä ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin.


VINN BILJETTER TILL TUBETOUR!

Vi lottar ut 5 Tubetour-biljettpaket (2 biljetter/paket) bland alla som t.o.m. 9.2 kommenterat utlottnings-inlägget.

Regler för utlottningen:

Tävlingstid: 24.1-9.2.2020

Man kan delta i utlottningen genom att kommentera det ombedda inlägget med uppgifter om med vem och på vilken ort du skulle delta i Tubetour.

Vinnarna utlottas genast då tävlingstiden tagit slut. Vi kontaktar vinnarna med ett privatmeddelande och ber om postningsadress för biljetterna. Priserna levereras per post.

Arrangör:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors

Deltagande:

Myndiga i Finland bosatta, registrerade användare av Instagram, kan delta i tävlingen. Anställda hos Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry har inte rätt att delta i tävlingen.

Allmänt:

 • Om arrangören inte får kontakt med vinnaren inom en vecka har arrangören har rätt att välja en ny vinnare.
 • Arrangören ansvarar inte för tekniska problem eller hinder som deltagarna kan ha gällande deltagande i kampanjen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att publicera vinnarnas namn på kontot @partioscout på Instagram.
 • Den som deltar i utlottningen förväntas ha godkänt och förbundit sig till dessa villkor som tolkas enligt finsk lag.
 • Arrangören förbehåller sig rätten till att göra förändringar gällande tävlingsreglerna.
 • Arrangören står för den lagstadgade lotteriskatten.

Instagram:

Tävlingen är inte sponsorerad, rekommenderad eller administrerad av Instagram. Inte heller någon annan koppling till dessa finns. Deltagarna befriar Instagram från allt ansvar gällande tävlingen. Namn och kontaktuppgifter överlämnas ej till tredje part och används inte till direktreklam.