Nuorisoalan yhteiskannanotto:Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on epäonnistunut, nuorten syrjäytymiseen puututtava kunnianhimoisemmin

Nuorisoalalla toimivat nuorten ja nuorisopolitiikan asiantuntijat ovat laajasti pettyneitä suomalaisen nuorisopolitiikan tärkeimmän linjapaperin, valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPOn tämänhetkiseen laatuun ja sisältöön. Parhaillaan lausuntokierroksella oleva ohjelma on hajanainen, kauttaaltaan epätasainen ja epäjohdonmukainen. Ohjelmassa ei aseteta selkeitä, mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, eikä siinä esitetä käytännössä lainkaan uusia, nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä toimia.

Ohjelman nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet eli hallitusohjelman mukainen toimenpideohjelma on valmisteltu kuulematta tai hyödyntämättä nuorten ja nuorisopolitiikan asiantuntijoita millään keinoin, mikä valitettavasti näkyy sekä sisällössä, muodossa että tavoitetasossa. Luonnoksen mukaan hallituksen visiona on nuorten hyvinvointia vahvistava kokonaisvaltainen ja johdonmukainen nuorisopolitiikka, mutta ohjelmasta puuttuu täysin systemaattinen, eri elämänalueet ja -vaiheet tunnistava ote nuorten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin ilmiöihin. Esimerkiksi koronapandemian vaikutuksia käsitellään hyvin ohuesti.

Ohjelmaluonnoksessa linjataan myös nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä nuorisoalan osaamiskeskuksista. Allekirjoittajat ovat huolissaan kuntien, järjestöjen ja seurakuntien tekemän nuorisotyön sekä valtakunnallisen yhteistyön vähäisestä näkyvyydestä VANUPOssa, sillä yhteistyö näiden eri toimijoiden kanssa on kuitenkin merkittävässä roolissa kuntien nuorisotyön palveluissa. Luonnos ei myöskään määrittele painopisteitä valtakunnallisille osaamiskeskuksille ja näin ollen päätösvalta niistä jää demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

VANUPOn on esitetty korvaavan myös Orpon hallitusohjelmaan kirjatun laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Nykyinen VANUPOn luonnos ei vastaa hallitusohjelman lupaukseen laaja-alaisesta toimenpideohjelmasta.

Allekirjoittajat ehdottavat, että hallitusohjelman mukainen toimenpideohjelma irrotetaan ohjelmasta ja että sen valmistelu käynnistetään pikaisesti esimerkiksi nuorisoasioista vastaavan ministerin nimittämässä asiantuntijatyöryhmässä.

Lisäksi allekirjoittajat ehdottavat, että VANUPOn valmisteluprosessia tarkastellaan ja se uudistetaan kuluvan hallituskauden siten, että ohjelma on aikataulullisesti ja laadullisesti mahdollista laatia hallitusohjelman linjausten mukaiseksi, nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön kehittämistä hallituskauden aikana todella ohjaavaksi asiakirjaksi.

Lisätietoa:

Kati Systä, vaikuttamistyön koordinaattori
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
044 7406190

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Allekirjoittajat (25.1.2024):

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Aseman Lapset ry
Changemaker
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Hattulan kunta
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Karjalainen Nuorisoliitto
Keskustaopiskelijat ry
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Kommunistinuoret ry
Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto – Kanuuna
Kuurojen Liitto ry
Lasten ja nuorten taidekeskus
Lihastautiliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Nuorten Palvelu ry
Nuorten Suomi ry
Nuorten Ystävät ry
Nyyti ry
Näkövammaisten liitto ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
RKP-Nuoret
Romano Missio ry
Seta ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Keskustanuoret ry
Suomen Kylät ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Sureo – Restonomiopiskelijaliitto
STTK-Opiskelijat
Taksvärkki ry
Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Vesaisten Keskusliitto
Verke
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Väestöliitto ry

Kuva: Eeva Helle