Ohjelmauudistus 2028: upouusi partio-ohjelma kaikille partiolaisille 

Partio-ohjelma uudistetaan seuraavien viiden vuoden aikana. Projektin tavoitteena on päivittää, ajantasaistaa ja uudistaa koko partiokasvatuksen perusta, partio-ohjelma ja ryhmän johtaminen. Ohjelmauudistus koskettaa jokaista partiolaista. 

Ensimmäinen osaprojekti keskittyy vuosina 2023–2024 partiokasvatuksen perustaan: kasvatustavoitteisiin, partiomenetelmään ja partiotaitoihin sekä kohderyhmän ikään ja partion ikäkausiin. 

Ensimmäinen osaprojekti on käynnistynyt keväällä ja tekee taustatyön koko uudistukselle. Vuosina 2025–2026 uudistetaan varsinainen partio-ohjelma ja sen ikäkausikohtaiset ohjelmasisällöt. Vuoden 2027 aikana päivitetään koulutukset, ohjeet ja mallit sekä ryhmänjohtajien tukimateriaalit. 

Uusi partio-ohjelma on käytössä vuonna 2028. 

Hankkeen etenemistä voi seurata partion viestintäkanavissa sekä hankkeen verkkosivuilla: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partio-ohjelman-uudistus/