Kannanotto: Harrastus jokaiselle ei toteudu ilman toimivia ja elinvoimaisia nuorisojärjestöjä

 Suomen Partiolaiset on pettynyt Orpon hallituksen suunnitelmiin leikata Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta kymmeniä miljoonia euroja. Hallitusohjelmassa suunnitellaan valtionavustusten tason asteittaista alentamista vuosittain jopa 125 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Nuorisojärjestöille jaetaan pienin osa OKM:n myöntämästä valtionavustuksesta. Vaikka on epäselvää missä määrin leikkaus kohdistuu nuorisoalalle, tämä heikentää nuorten kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. 

Leikkauksia suunnitellessaan hallituksen olisi tärkeää muistaa harrastamisen merkitys nuorten hyvinvoinnille. Hallitus kirjoittaa ohjelmassaan tavoitteestaan turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. On positiivista, että lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta suunnitellaan kehitettävän yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman elinvoimaisia harrastusjärjestöjä, jotka harrastustoimintaa järjestävät.  

  • Hallitusohjelma tunnustaa harrastamisen merkityksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että syrjäytymistä ennaltaehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erinomaiset tavoitteet eivät kuitenkaan aivan ylety hallituksen talouskehykseen, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman

Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn haasteet tunnustetaan laajasti. Haasteisiin vastaaminen vaatii arjen systeemistä muutosta, jonka osana lasten ja nuorten osallistumista harrastuksiin vahvistetaan. Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on yksi tapa lisätä lasten arjen hyvinvointia ja luoda polkuja harrastuksiin erityisesti niille, joilla ei vielä ole harrastusta. 

  • Olen iloinen kirjauksesta, jonka mukaan Harrastamisen Suomen mallia koskeva lainsäädäntö arvioidaan. Meidän pitää selvittää koko harrastus- ja kerhorahoituksen kokonaiskuva sekä huolehtia siitä, että Harrastamisen Suomen malli täydentää olemassa olevaa harrastuskenttää eikä kilpaile sen kanssa, toteaa Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Eero Kivistö

Harrastamisen Suomen mallin kehittämisen lisäksi harrastus- ja kerhotoiminnan rahoitusta niin kunnissa kuin valtion osalta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Tarvittaessa on tehtävä rakenteellisia muutoksia, jotka yksinkertaistavat rahoitusta ja mahdollistavat resurssien mitoittamisen paremmin lasten ja nuorten sekä heidän toiveidensa mukaisesti.  

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee itselleen mieluisan harrastuksen. Jotain, missä saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Harrastuksissa saadut kokemukset, ystävät ja taidot ovat merkittävä voimavara.  

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Me teemme päivittäin tekoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja harrastamisen esteiden purkamiseksi.

Kuva: Tomi Kouvala