Ulkoilufoorumi: Tarvitsemme Suomeen strategisen suunnitelman ulkoilualue- ja kansallispuistoverkostosta

Ulkoilufoorumin mielestä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön olosuhteista ja mahdollisuuksista on tärkeää luoda Suomen kattava kokonaiskuva. Kokonaiskuvan luomisella pystymme entistä paremmin vastaamaan kasvavaan ulkoilun kysyntään. Parantuvista ulkoilumahdollisuuksista hyötyvät ennen kaikkea ulkoilijat, mutta myös valtio, kunnat ja luonto.

Kokonaisuuden tarkastelua haluaa myös Metsähallituksen luontopalvelut, jonka yhtenä hallitusohjelmatavoitteena on retkeilyalue- ja kansallispuistoverkoston tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena. Ulkoilujärjestöjen yhteistyöelin Ulkoilufoorumi näkee tulevaisuuden retkeilyalue- ja kansallispuistoverkostoa käsittelevän strategisen suunnitelman keinona luoda tätä kokonaiskuvaa ja parantaa ulkoilun mahdollisuuksia koko maassa. 

Tulevan hallituksen tulee ottaa strategisen suunnitelman laatiminen osaksi hallitusohjelmaansa. Suunnitelman tulee kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden lisäksi ottaa huomioon sekä kuntien että kuntien yhteisten toimijoiden ylläpitämät ulkoilualueet. Näin saamme luotua luonnon virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeet huomioivan kokonaiskuvan siitä, missäpäin Suomea ja millaisia retkeily- ja ulkoilualueita tarvitsemme.

Strategisen suunnitelman pohjana on oltava käyttäjän näkökulma: minkälaiselle ulkoilulle ja ulkoilualueille on kysyntää. Suunnitelmassa on tärkeä huomioida erilaiset käyttäjäryhmät, kuten nuoret ja perheet, ja näiden ryhmien tarpeet ja toiveet.

Laaja-alainen valtion lisäksi kunnat ja kuntien yhteiset ulkoilualueiden ylläpitäjät sisältämä strateginen suunnitelma tulee laatia alan toimijoita monipuolisesti osallistaen. Ulkoilufoorumi on mielellään mukana suunnitelman laatimisessa.

Lisätietoja: Kati Systä, vaikuttamistyön koordinaattori (kati.systa@partio.fi)

*************************************************

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 19 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. Lue lisää ulkoilufoorumista.