Harrastus on panostus yhteisöllisyyteen

Poikkeusvuodet eivät kohdelleet nuoria hyvin. Tämän kertoo tänään 16.3. julkaistu Nuorisobarometri sekä useat aiemmat selvitykset ja tutkimukset. Moni harrastus meni katkolle, opinnot siirtyivät kotiin ja vapaa-aika tiivistyi yksinäisyydeksi. Vaikka yhteiskunta on palannut kohti normaalia, osa nuorista voi edelleen huonosti. Nuorisobarometrin mukaan nuoret tapaavat kavereitaan aiempaa harvemmin, vaikka ystävät, palvelut, ja perhe mainittiin tärkeimpinä asioina, jotka auttavat nuoria selviytymään vaikeista tilanteista.  

Noin joka kymmenennellä nuorella ei ole yhtään läheistä ystävää. Heikommassa asemassa olevat, kuten useita vähemmistökokemuksia omaavat nuoret sekä ne, jotka eivät opiskele ja keillä ei ole tutkintoa, kokevat kuuluvansa yhteisöihin muita heikommin.   

Harrastukset ovat tehokas ja yhteiskunnan kannalta edullinen keino lisätä yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee itselleen mieluisan harrastuksen. Jotain, missä saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Harrastuksissa saadut kokemukset, ystävät ja taidot ovat merkittävä voimavara.  

Ystävät ja mielekäs tekeminen tuovat turvaa myös epävarmoina aikoina. On tärkeää tukea monipuolisesti eri harrastustoiminnan muotoja ja niitä lapsia ja nuoria, joille harrastamisen kynnys on liian korkea. Sosioekonomisella taustalla ja kodin tilanteella on iso merkitys siihen, millaisia mahdollisuuksia nuorella on harrastaa. Eri selvitysten mukaan noin kymmenellä prosentilla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastusta.   

Eduskuntavaaleissa luodaan linjat myös harrastamisen mahdollisuuksille. Me partiossa olemme nostaneet harrastamisen yhdeksi vaalitavoitteidemme kärkiteemoista. Nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja viettää yhteisöllistä vapaa-aikaa huolimatta taloudellisesta tilanteesta on edelleen resursoitava tuntuvasti. Harrastuksien saavutettavuutta tulee tukea siten, että ne ovat maantieteellisesti lähellä sekä avoimia erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille.    

Valtion nuorisoneuvosto kehottaa politiikkasuosituksessaan resursoimaan tuntuvasti nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja viettää yhteisöllistä vapaa-aikaa huolimatta taloudellisesta tilanteesta. Konkreettinen toimi tämän tärkeän tavoitteen edistämiseksi on turvata nuorten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan rahoitus. 

Harrastamisen tulee olla mahdollista myös koulupäivien ulkopuolella. Iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvan harrastamisen tukemiseksi tulisi kokeilla harrastusseteliä, jolla perheet voivat kattaa harrastamisen kustannuksia. Harrastamisen Suomen mallin tärkeimpiä kehittämiskohteista seuraavalla vaalikaudella on muodostaa silta pysyvään harrastamiseen koulupäivän yhteydessä järjestettävistä kerhoista ja kehittää kerhojen saavutettavuutta niille lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä harrasta ollenkaan. 

Kehitetään nuorten harrastamismahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen. Partiossa sen varmistavat loistavat vapaaehtoiset, Partion ystävät ja muut yhteistyökumppanit.