Jennille partio on kaikille avoin yhteisö, jossa kuka tahansa taustastaan riippumatta voi tuntea yhdessäoloa ja tarkoitusta.

Jenni Kainlauri (30) liittyi partioon seitsenvuotiaana. Lappeenrannan Wallisirkuissa toimiva Jenni viihtyi metsässä jo pienestä pitäen, haluten viettää metsäpoluilla aikaa niin paljon kuin mahdollista. Jenni ajattelee, että tämän vuoksi hänen äitinsä päätti laittaa lapsensa mukaan partioon.

Kuvassa Jenni Kainlauri Kolilla
Jenni patikoimassa Kolilla. Kuva: Suvi Rahikainen.

Myös myöhemmällä iällä Jenni on nauttinut retkeilystä ja uusista kokemuksista. Yksi ikimuistoisimpia partiomuistoja hänelle oli ystävän kanssa koettu matka Iso-Britanniaan Explorer Belt -matka. Jenni arvosti kyseisessä matkassa erityisesti sitä, että se oli hänen omalle ikäryhmälleen suunnattua partiotoimintaa. Lisäksi hän kokee, että ilman omaa rahaa tai puhelinta tehtävällä vaelluksella pääsi ylittämään itsensä.

Jennille onkin tärkeä saada partiotoiminnassa aina uusia kokemuksia. Hän on tällä hetkellä lippukuntansa sisupartion johtaja ja turva-aikuinen, piirinsä Etelä-Karjalan Partiolaisten hallituksen jäsen sekä osa piirin Kaikki Mukaan! – toimintaa.
− Minulla on aina ollut tarve oppia uutta ja olla toisille hyödyksi, Jenni kertoo.

Monien pestiensä kautta Jenni kokee oppineensa johtajuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja. Partiossa kokemusta ja erilaisia taitoja on kertynyt vuosien varrella niin paljon, että Jennin on välillä vaikea erottaa mitkä niistä hän on saanut partiosta ja mitkä eritysopettajan koulutuksensa kautta. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuus onkin yksi niistä asioista, joita Jenni erityisesti partiossa arvostaa.
− Aina löytyy joku uusi tulokulma asioille tai jokin teema, josta voi innostua uudelleen.

Partiossa arvokkaita asioita Jennille ovat olleet yhteenkuuluvuuden tunne ja avoimuus sekä erityisesti sanoma siitä, että partiolaiseksi voi liittyä kuka tahansa taustastaan riippumatta ja että kaikki ovat myös partiossa yhtä tärkeitä. Hän myös näkee virallisen perhepartion hyvänä uudistuksena avoimuuden kannalta.
− Näen, että perheiden ottaminen mukaan ja avoin viestintä koteihin sekä lähiympäristöön ovat avainasemassa partion avoimuuden lisäämisessä. Matalan kynnyksen osallistumisen lisäksi Jenni liittää partion avoimuuteen myös uusista asioista innostumisen.

− Uusin asioihin tulisi suhtautua mielenkiinnolla ja positiivisella uteliaisuudella. Avoin suhtautuminen ihmisiin, asioihin ja ilmiöihin vie partioliikettä sekä yksittäisiä partiolaisia elämässä eteenpäin.

Perheiden ottaminen mukaan ja avoin viestintä koteihin sekä lähiympäristöön ovat avainasemassa partion avoimuuden lisäämisessä.

Jenni Kainlauri ja hänen ystävänsä
Jenni (oik.) yhdessä ei vielä partiossa – ystäviensä kanssa Herajärven kierroksella Kolilla. Kuva: Suvi Rahikainen

Partion kehittymisen eteen Jenni tekee itsekin töitä Kaikki Mukaan! – projektin kautta. Sen tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua lippukunnan toimintaan. Erityisesti Jenniä kiinnostaa erityisten oppijoiden huomioiminen partiotoiminnassa. Toisin kuin voisi kuvitella, ei erityisten oppijoiden tarpeisiin mukautuminen Jenni mukaan vaadi paljoa, vaan partiotoiminta on muokattavissa jokaiselle sopivaksi pienellä viilauksella. Kuka tahansa voi ottaa ihmiset huomioon yksilöinä. Ensisijaista on, että kaikilla on mahdollisuus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen kannustavassa ympäristössä.

− Se, mitä tehdään, ei ole mielestäni oleellisin kysymys. Tärkeämpää on miettiä, miten ja miksi asioita tehdään.

 

Naistenviikko on juttusarja, jossa Partiomediaan julkaistaan haastatteluja Naistenviikon (18.-24.7.) aikana nimipäiviään viettävistä naisista, joilla jokaisella on omanlainen partiotaustansa.