Monet lippukunnat tuskailevat vuodesta toiseen riittämättömien johtajaresurssien kanssa. Kysyimme lippukunnilta, miten he ovat saaneet aikuisia mukaan toimintaansa!

Vanhemmat lähtevät helposti mukaan mahdollistamaan lastensa partiotoimintaa. Kynnys lähteä mukaan toimintaan on pienempi, jos vanhempi on lapsena harrastanut partiota. Lasten vanhemmilta voi aluksi kysyä, haluaisivatko he tulla esimerkiksi kesäleirille lähijohtajiksi.  

Monet lippukunnat ovat löytäneet myös johtajia toimintaansa kyselemällä HC-partiolaiset Facebook-ryhmästä. Lippukunnan kannattaa myös huolehtia nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien ajankohtaisuudesta. Kun johtajien yhteystiedot ovat saatavilla, mahdolliset uudet jäsenet saavat helposti yhteyden lippukuntaan. 

Monet aikuiset ajattelevat, että partio on vain lasten johtamista. Aikuispartioryhmä näyttää mitä kaikkea muutakin partio voi olla. Tämä mahdollistaa aikuisten tutustuminen partioon matalalla kynnyksellä. Lippukunnissa tarvitaan myös muitakin tekijöitä kuin ryhmänjohtajia! 

Perhepartioon osallistuminen on myös oiva väylä saada aikuisia mukaan lippukuntatoimijoiksi. Pikkuhiljaa lippukunnan muut johtajat ja toiminta tulevat tutuiksi. 

Tärkeää aikuisten pestaamisessa on, että muut johtajat ottavat uuden johtajan avoimesti ja hyvällä asenteella mukaan. Avoin johtajaporukka, joka ei jätä uutta partiolaista ulkopuolelle, luo hyvän toimintaympäristön kaikille ja mahdollistaa myös uusien johtajien liittymisen jatkossa.