Mitä teidän lippukunnassanne tehdään, kun partiosta kiinnostunut aikuinen haluaa tulla mukaan toimintaan? Uudet
jäsenet tarvitsevat partioon mukaan tempaavia kokemuksia, jotta partio jatkuu myös alkuinnostuksen jälkeen.

Kun uusi aikuinen aloittaa partion, erityisen tärkeää on olla tukena partiopolun alussa. Meillä on paljon tapoja, sanastoa ja muuta, mikä ei avaudu, jos ympärillä olevat ihmiset eivät selitä niitä. Olennaista on, että perehdytetään siihen, mitä partio on ja miten oma lippukunta toimii. Tervetuloa partioon -koulutus on yksi hyvä tapa saada perustiedot
partiosta ja nykyään sen voi suorittaa myös verkossa.

Partio tarjoaa aikuiselle monenlaisia mahdollisuuksia ja erikokoisia pestejä. Osa lähtee ryhmänjohtajiksi viikkotoimintaan, osa auttaa satunnaisesti lippukunnan tapahtumissa ja osalle sopiva pesti on esimerkiksi sihteerin tai kämppävastaavan pesti. Myös perhepartio on hyvä tapa tutustua partioon.

Vaikka koronapandemia on ollut käynnissä vuosina 2020 ja 2021, niin siitäkin huolimatta kyseisinä vuosina partioon on liittynyt enemmän aikuisia kuin esimerkiksi vuonna 2018. Vuodesta 2019 alkaen lippukuntia on tuettu aikuisrekrykampanjalla. Sen materiaalit ja ohjeet ovat tänäkin vuonna lippukuntien käytössä. Lippukunnat voivat nyt ilmoittautua mukaan aikuisrekrykampanjaan (linkkiä napsauttamalla siirryt ohjesivulle).

Kaikki eivät tiedä, että partioon voi tulla myös aikuisena, joten myös aikuisille on tärkeä kertoa partiosta. Olen iloinen siitä, että partioharrastus kiinnostaa aikuisia. Onhan tämä nyt ihan huippuharrastus!