Marraskuussa Bryssellissä järjestettiin Euroopan nuorten parlamentin kokous, jossa  nuorilla ympäri Eurooppaa oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja kokemaan, miten asiat viedään läpi oikeassa parlamentissa. Jo kolmatta kertaa järjestettyyn tapahtumaan osallistui yli 8 000 aktiivista nuorta, ja näin he pääsivät antamaan parlamentin työhön uusia ajatuksia.

Kesäkuussa 2018 oli järjestetty Euroopan nuorten tapahtuma (European Youth Event), jossa kerättiin nuorilta 100 ideaa Euroopan tulevaisuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen näistä parhaat ideat seulottiin eteenpäin marraskuussa pidettyyn nuorten parlamenttiin (Youth parliament), jossa näitä ideoita kehitettiin eteenpäin.

 

Tunnelma kokoussalissa aamulla oli innokas ja jännityksen pystyi näkemään kaikkien kasvoilta. Jännitys onneksi huuhtoutui pois, sillä kokous aloitettiin piristävästi huumorilla ja leikkimielisillä äänestyksillä.

Jakop Dalunde Ruotsista
Eva Maydell Bulgariasta

 

Eva Maydell ja Jakop Dalunde ovat kummatkin nuoria päättäjiä Euroopan parlamentissa. He olivat päivän aikana vastaamassa kysymyksiin sekä kertomassa omasta urastaan. Alkupäivästä nuoret tenttasivat edustajia kysymyksillä muun muassa Euroopan maiden tasa-arvoisuudesta, artikla 13:sta sekä muovijätteen vähentämisestä.

Ideointia pienryhmissä keskipäivällä.

Loppupäivästä nuoret jaettiin pieniin ryhmiin, joissa keksittiin toteutustapoja ideoiden toteuttamiseksi. Jokaisesta ryhmästä otettiin yksi idea esitettäväksi takaisin kokoussaliin.

Kolme eniten ääntä saanutta ideaa, joita lähdetään viemään eteenpäin olivat muovittoman ympäristön saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, laadukkaan terveydenhoidon ja koulutuksen saaminen kaikkien saataville sekä yhteiskunnassa tärkeiden elämäntaitojen opettaminen nuorille.

Eurovaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään  23.–26.5.2019 ja silloin kaikilla 18 vuotta täyttäneillä on oikeus äänestää vaaleissa. Nuorena äänestäjänä varmistat, että europarlamentissa ajatellaan nuorekkaasti.

Äänestyksissä käytettiin samoja laitteita, joita käytetään oikeassa EU-parlamentissa.

LISÄÄ AIHEESTA


 

Tuomas Saarivainio (vas.) ja Matias Winter.

Paikan päältä löytyi suomalaisiakin! Matias Winter ja Tuomas Saarivainio ovat Iisalmen lukiosta ja osallistuivat tapahtumaan, sillä heitä kiinnostaa vaikuttaminen Euroopassa. Lisäksi heistä oli hienoa päästä näkemään Brysseliä.

He kehuivat, että nuorille annetaan oikeita tilaisuuksia vaikuttaa ja mikäli tapahtumassa osasi tuoda ideansa hyvin esille, oli sillä suuri todennäköisyys mennä eteenpäin.

Työpajoissa muiden kanssa ideointi tuntui luontevalta ja samalla pääsi tutustumaan muihin ihmisiin  ympäri Eurooppaa. Helpointa oli kommunikoida, kun ei liikaa stressannut kielioppivirheistä.

Kritiikkinä Tuomaksella ja Matiaksella oli tapahtuman uudelleenjärjestämisväli. Vastaanvanlaisia kokoontumisia voisi kahden vuoden sijaan järjestää vaikka puolen vuoden välein. Tällöin suuremmalla joukolla nuoria olisi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Eniten he haluaisivat saada ääntään kuuluviin kierrätykseen ja sijoittamiseen liittyvissä päätöksissä. Nykyään näistä asioista opetetaan liian vähän.