Partiolippukunnille julkaistaan henkilötietojen käsittelysopimus

Datan ja digitaalisuuden hyödyntäminen yleistyy yhteiskunnassa. Esimerkiksi digitaalisten palvelujen tuottajat kehittävät palvelujaan tutkimalla käyttäjien käyttäytymistä. Digitalisaatio vaikuttaa sekä nuoriin että heidän hyvinvointiinsa. Yhteiskunnallinen muutos edellyttää niin digitaitoja kuin tiedon lukutaitoakin, kuten halua ja kykyä käsitellä henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti – reilusti ja luottamuksen arvoisesti.

Tietosuojan merkitys

Henkilötiedot tarkoittavat asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa. Nimi, sähköpostiosoite ja valokuva ovat tyypillisiä henkilötietoja, joita käsitellään niin digitaalisesti kuin esimerkiksi paperillakin. Henkilötietoja ei käsitellä turhaan tai huvin vuoksi, vaan käsittelyllä on aina tarkoitus. Tietosuoja turvaa muun muassa ihmisen yksityisyyden häntä koskevia henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojan merkitys kasvoi vuonna 2018, kun Suomessakin alettiin soveltaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Siinä määritellään tietosuojaperiaatteet, kuten luottamuksellisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys. Kaikkien henkilötietoja käsittelevien ihmisten tulee tuntea nämä periaatteet. Tietosuoja-asetuksen ja erityisesti sen osoitusvelvollisuuden ansiosta ihmisillä on myös aiempaa parempi mahdollisuus ymmärtää, mitä tietoja he antavat itsestään ja miten heidän henkilötietojaan käsitellään eli kuinka heidän oikeutensa toteutuvat.

Partion yhteiset työvälineet

Paikallinen partiolippukunta tai sen johtajat eivät vastaa tietosuojasta yksin. Suomen Partiolaiset tukee partiolippukuntia tuottamalla yhteisiä työvälineitä ja toimintatapoja tietosuojasta huolehtimiseksi. Partion valtakunnallinen jäsenpalvelu auttaa sekä partiolippukuntia että niiden jäseniä tietosuojaan liittyvissä asioissa, kuten tietopyyntöjen käsittelyssä.

Suomen Partiolaiset julkaisee Kuksassa henkilötietojen käsittelysopimuksen keskiviikkona 14.11.2019. Partiolippukunta sopii partiopiirinsä ja Suomen Partiolaisten kanssa, miten partiolaisten henkilötietoja käsitellään partiossa. Käsittelysopimus dokumentoi yhteiset toimintatavat.

Henkilötietojen käsittelyn sopimus (Kuksa)

Lippukunnanjohtaja hyväksyy käsittelysopimuksen Kuksassa, jolloin sopimuksen voimassaolo näkyy partiolippukunnan tiedoissa Kuksassa. Käsittelysopimus on voimassa toistaiseksi.

Jos käsittelysopimuksen tulkinta on vaikeaa tai kohtaat ongelman sen hyväksymisessä, ota yhteyttä palvelu@partio.fi, niin ratkaistaan asia yhdessä. Suomen Partiolaiset kertoo käsittelysopimuksesta myös loppuvuoden uutiskirjeissä ja lippukuntaviestinnässä.

Ruotsinkielinen käsittelysopimus julkaistaan erikseen myöhemmin.

Suomen Partiolaiset on tuottanut partiolippukunnille myös valtakunnalliset tietosuojaselosteet, joissa kuvataan selkeästi henkilötietojen käsittelyn periaatteet partiossa. Partiolippukunta voi käyttää niitä sellaisenaan viestinnässään.

Kaikki voimassa olevat henkilötietojen käsittelyä koskevat dokumentit ja ohjeet sekä käytännön tietosuojaesimerkit löytyvät osoitteesta www.partio.fi/tietosuoja.

Marraskuun tietosuoja- ja -turvavinkit

Tarkista, että partiolippukuntasi pestit ovat Kuksa-partiorekisterissä ajantasaiset. Oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu Kuksan pestien mukaiseen käyttöoikeuteen.

Sähköpostitse leviää usein roskapostia tai tietokalastushuijauksia. Jos epäilet saaneesi roskapostia tai tietokalastushuijauksen, tarkista ensimmäiseksi lähettäjän sähköpostiosoite ja poista viesti tarvittaessa sen jälkeen avaamatta linkkejä. Muista myös ilmoittaa roskapostista sähköpostipalvelussa, mikä vähentänee roskapostien määrää.

Treenatkaa digitaitojanne yhdessä esimerkiksi Ylen digitreenein. Monet järjestöt tuottavat myös koulutus- ja opiskelumateriaaleja digitaitojen harjoittelemiseksi partiolippukunnassa. Esimerkiksi Mediakasvatusseuran Medianuoruus-julkaisu tai digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen Verken itseopiskelumateriaali tukee digitaalisuuden hyödyntämistä myös partiolippukunnissa.