Kiinnostaako kansainvälinen partiotoiminta? Hae KV-Trainee ohjelmaan!

Hae kv-traineeksi oppimaan kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta! Ohjelmassa perehdytään Suomen Partiolaisten ja molempien maailmanjärjestöjen, WAGGGS:n ja WOSM:n, toimintaan. Koulutus antaa valmiudet edustaa SP:tä erilaisissa partiotapahtumissa ympäri maailman ja ohjelman osana osallistujille etsitään kiinnostusta vastaava pesti partio-kansainvälisyyden parista.

KV-trainee koulutusohjelma tarjoaa osallistujille valmiudet toimia kansainvälisessä partioympäristössä ja kyvyt osallistua konferenssityöskentelyyn, sekä mahdollisuuden kehittää vaikuttamistaitojaan. Koulutusohjelmaan osallistujille luvataan haasteellinen mutta antoisa pesti, joka tarjoaa taitoja ja kokemusta jatkaa toimintaa partion kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ohjelma koostuu kahdesta koulutusviikonlopusta syksyllä 2019 (lokakuussa ja marraskuussa), sekä keväällä 2020 iltakouluista (3-5 kappaletta). Ohjelma vaatii osallistumista molempiin koulutusviikonloppuihin, sekä useampaan iltakouluun. Ohjelmassa perehdytään kansainväliseen partiovaikuttamiseen, sekä maailmanjärjestöjen toimintaan ja toimintatapoihin. Ohjelmaan voivat hakea kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. Koulutusohjelmaan otetaan yhteensä 20 osallistujaa, joista kuuden osallistujan on oltava nuoria.

Nuoret osallistujat

Ester Halmari

Ohjelmasta 6 paikkaa on varattu nuorille (1998-2002 syntyneet), jotka erikoistuvat vaikuttamiseen maailmanjärjestöjen konferensseissa. Nämä osallistujat edustavat Suomen Partiolaisia partion maailmanliikkeiden (WOSM & WAGGGS) maailmankonferensseissa vuonna 2020. WOSM:n maailmankonferenssi järjestetään Egyptissä ja osallistuminen koostuu kahdesta osasta; World Scout Youth Forumista (17.-21.8.2020.) ja Maailmankonferenssista (24.-28.8.2020.). WAGGGS:n maailmankonferenssi järjestetään Ugandassa (13.7.-17.7.2020).

Nuorisofoorumissa ja konferensseissa kansalliset partiojärjestöt keskustelevat ja päättävät partioliikkeen maailmanjärjestön globaaleista linjauksista ja tekevät henkilövalinnat seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Mahdollisuus osallistua toiseen konferensseista on edellytys nuoriso-osallistujille. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa, kumman maailmanjärjestön toimintaan haluaa painottua. Mahdollisuus osallistumisesta konferenssiin selviää ohjelman aikana.

Yleiset hakukriteerit:

  • Vahvaa partiotaustaa lippukunnasta, piiristä tai keskusjärjestöstä
  • Kansainvälistä kokemusta ja halua toimia kansainvälisessä ympäristössä
  • Hyvää kielitaitoa; sujuva englanti ja ymmärrys molemmilla kotimaisilla kielillä
  • Osallistumista koulutusviikonloppuihin  syksyllä 2019 sekä mahdollisuutta osallistua iltakouluihin keväällä 2020

Nuorten hakukriteerit:

  • Syntymäaika vuosien 1998-2002 välillä
  • Mahdollisuus osallistua joko WOSM:n nuorisofoorumiin ja maailmankonferenssiin tai WAGGGS:n maailmankonferenssiin

Hae mukaan KV-trainee ohjelmaan tällä lomakkeella 15.9. mennessä

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa, joista 6 on nuorta osallistujaa. Tiedotamme valinnoista syyskuun loppuun mennessä, toteutamme valinnat hakemuksien ja mahdollisten haastattelujen perusteella.

Lisätietoja koulutusohjelmasta antaa Ester Halmari, ester.halmari@partio.fi

Yläkuva: Lasse Roiha