Hae avustusta lippukunnan kokeiluihin

Haluaisitteko tavoittaa uusia partiolaisia ja ehkäistä samalla syrjäytymistä?
Haluaisitteko ajatella kuplan ulkopuolelta, mutta pieni lisärahoitus voisi auttaa?
Oletteko kohdanneet ongelman tai haasteen, jota haluaisitte lähteä ratkomaan n. puoli vuotta kestävän kokeilun kautta?

Lippukunnat voivat hakea tukea erilaisiin uusien toimintatapojen ja -muotojen kokeiluihin. Hakuaika käynnissä nyt!

Lippukunnilla on mahdollisuus hakea tukea vuoden 2019 aikana toteutettaviin kokeiluihin, joissa:

  • toteutetaan / kokeillaan uudenlaista partiotoimintaa
  • ehkäistään syrjäytymistä
  • tavoitetaan uusia kohderyhmiä

Lippukunnat voivat tehdä myös yhteisiä hakemuksia esimerkiksi naapurilippukuntien kanssa.

Haku päättyy 28.2.2019 ja hanke tulee olla raportoitu 30.11.2019.

LIITE: Hakuohje
LIITE: Hakulomake

Lisätietoja: Petra Valkonen
p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Understöd för att nå ut till nya målgrupper och testa på nya sätt att scouta

Vill ni nå ut till nya scouter och förebygga marginalisering? Har ni lust att tänka utanför ramarna och prova på något nytt men skulle behöva lite extra ekonomiskt stöd som hjälp på traven? Har ni stött på hinder eller utmaningar, som ni gärna vill ta itu med och försöka lösa under ett halvårigt projekt?

Kårerna kan ansöka om understöd för att testa på nya sätt att förverkliga verksamheten. Ansökningstiden är igång!

Kåren har möjlighet att ansöka om understöd för testa på -projekt som förverkligas under året 2019. Projektet kan gå ut på att

  • förverkliga / testa på ett nytt sätt att scouta
  • förebygga marginalisering
  • nå ut till nya målgrupper

Ansökningstiden går ut 28.2.2019 och en rapport över projektet ska vara inlämnad 30.11.2019.

BILAGA: Ansökningsguide
BILAGA: Ansökningsblankett

Mer information får du av
Petra Valkonen
tel. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi