Partio pyrkii hiilineutraaliksi – nuoret haluavat tehdä ilmastotekoja

Suomen Partiolaisten jäsenkokous on päättänyt, että partio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Partio haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kasvattaa partiolaisia vaikuttamaan omissa yhteisöissään.

– Ilmastonmuutos on kiistatta ihmiskunnan ja koko planeetan vakavin uhka ja myös suomalaisten nuorten suurimpia huolenaiheita. Nuorilla on paljon halua tehdä ilmastotekoja ja me partiossa haluamme kantaa oman vastuumme, kertoo Mirva Matikka, joka vastaa Suomen Partiolaisten hallituksessa yhteiskuntasuhteista ja toimii Kestävä kehitys partiossa -ryhmän puheenjohtajana.

Ilmastonmuutos nousi vuoden 2018 nuorisobarometrissa lasten ja nuorten suurimmaksi huolenaiheeksi. Partiolaisten on vastattava huoleen toimimalla arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti eli luontoa rakastamalla, ympäristöä suojelemalla sekä kasvattamalla lapsista ja nuorista aktiivisia kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

– Jo partion perustaja Robert Baden-Powell ohjeisti ensimmäisiä partiolaisia jättämään maailman tuleville sukupolville hieman parempana kuin he sen itse löysivät. Partion pitää nyt pystyä kasvattamaan lapsia ja nuoria ilmastonmuutoksen hillintään, muuten liikkeemme ei täytä tehtäväänsä tämän vuosisadan olosuhteissa, Matikka toteaa.

Jäsenkokouksessa hyväksytty partion uusi strategia 2021–2026 ohjaa osaltaan partiolaisia toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytännössä suuntaviivat hiilineutraalin partion rakentamiseksi antaa tuleville vuosille laadittu tiekartta, jonka hyväksymisestä päättää Partioneuvosto. Tiekartan valmistelussa on haastateltu myös lukuisia ulkopuolisia asiantuntijoita mm. eri yliopistoista sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Kestävästi partiossa

Tavoitteena on partion oman hiilijalanjäljen pienentäminen kaikilla tasoilla niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tämä tapahtuu järjestämällä retket, leirit, tapahtumat ja viikoittainen toiminta mahdollisimman kestävästi. Yhteistyössä WWF:n kanssa laadittu Kestävästi partiossa -tunnus, jonka avulla lippukunta eli partion paikallisyhdistys voi arvioida ja kehittää omaa toimintaansa vähäpäästöisemmäksi.

Kasvatusjärjestölle on tärkeää korostaa ilmastotoimia myös partio-ohjelmassa. Partion hiilikädenjäljen kasvattaminen on myös merkittävä askel matkalla kohti hiilineutraalia partiota.

– Ilmastoasiat ovat jo nyt esillä eri-ikäisten partiolaisten ohjelmassa, mutta tulemme kehittämään sitä entisestään. Ilmastokriisin estämiseksi partion tulee pyrkiä kasvattamaan kansalaisia, joilla on työkaluja toimia itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja auttaa myös muita toimimaan yhteisen tavoitteen eteen.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestettiin digitaalisesti 14.–15.11.2020. Viikonlopun aikana päätettiin muun muassa partion uudesta peruskirjasta ja strategiasta. Kokouksessa valittiin myös järjestölle uudet puheenjohtajat.