Jäsenkokous hyväksyi partion uuden strategian

Uuden strategian mukaan partion visio on ”Jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa”. Strategia on voimassa vuodet 2021–2026.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous hyväksyi partion uuden strategian jäsenkokouksessaan sunnuntaina 15.marraskuuta. Partion edellinen strategia oli käytössä vuodesta 2012 saakka.

– Koimme, että strategiaa tulee päivittää, sillä sekä partio että ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet paljon näiden vuosien aikana. Partion strategian tulee olla ajankohtainen ja vastata sekä partion sisäisiin että ulkoisiin teemoihin, strategiatyöryhmää johtanut Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Lasse Roiha toteaa.

Uuden strategian mukaan partion visio on ”Jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa”. Visiossa korostetaan, että partio kasvatusjärjestönä haluaa antaa ja luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia sekä opettaa heille tärkeitä taitoja. Tavoitteena on, että näitä taitoja on mahdollista käyttää myös partiota ympäröivissä yhteisöissä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansallisestikin.

– Uusi visio on positiivinen ja kunnianhimoinen, ja luottaa partion vaikuttavuuteen ja kasvatustavoitteiden onnistumiseen monipuolisesti, Roiha tiivistää.

Strategia jakautuu kolmeen pääkohtaan

Uudessa strategiassa on kolme pääkohtaa, jotka ovat ”partio kasvaa”, ”partio antaa taidot elämään” ja ”partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä”.

– ”Partio kasvaa” on edelleen tärkeä strateginen tavoite järjestössämme, sillä lasten ja nuorten osallisuus partiossa on koko toiminnan suola ja ydin, ja aikuisten avulla laadukas toiminta toteutuu, Strategiatyöryhmän jäsen Pekka Hankela muistuttaa.

Työryhmän mukaan kuluneen vuoden koronavirustilanne on vaikuttanut osaltaan siihen, että partiossa halutaan yhä vahvemmin tukea uusia partion harrastamisen muotoja. Lisäksi strategiassa halutaan ottaa huomioon nimenomaan maahanmuuttajataustaiset suomalaiset, sillä partiolla on paljon töitä tehtävänä vielä siinä, että esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat pystyisivät osallistumaan partiotoimintaan normaalisti. Tähän kohtaan liittyen jäsenkokous kävi perusteellista keskustelua ja työtä evästämään jätettiin ponsi.

”Partio antaa taidot elämään” -pääkohta sisältää sekä partion kasvatukseen ja vaikuttavuuteen liittyviä teemoja että ilmastonmuutoksen torjumiseen osallistumisen.

–  Partion perinteisesti kasvattamat taidot, kuten ryhmässä toiminen, muiden kulttuurien ymmärrys ja luonnon arvostaminen ovat tulevaisuudessa tärkeämpiä kuin koskaan, Hankela painottaa.

”Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä” kertoo, että partio tarjoaa tuhansille aikuisille harrastuksen ja vapaaehtoistyöpaikan. Aikuisena partiosta saadaan eniten iloa ihmisistä ympärillä sekä itselle merkityksellisten ja tärkeiden teemojen parissa työskentelemistä.

–  On myös tärkeä varmistaa, että jokainen aikuinen oikeasti kehittyy ja oppii omissa partiopesteissään, ja että jokaisella vapaaehtoistyöntekijällä on mahdollisuus tulla kuulluksi, Hankela toteaa.

Strategian toteutumista myös mitataan

Uudessa strategiassa on mietitty tarkkaan myös se, miten tavoitteita mitataan. Mittareiden avulla varmistetaan ja seurataan, että partiossa tehdään oikeita asioita ja edetään strategian visiota kohti seuraavien kuuden vuoden aikana.

– Strategian mittareihin on käytetty paljon aikaa, jotta ne todellakin mittaisivat oikeaa asiaa sekä olisivat mitattavia, järkeviä, ja niiden tulokset olisivat olennaisia ja helposti myös saatavilla, työryhmän jäsen Marianna Pouta kertoo.

Strategiatyöryhmä pohti myös järjestötalouden muutosta lähivuosina. Järjestötalouden ja partion varainhankinnan kehitys päätettiin kuitenkin rajata pois varsinaisesta strategiasta. Sen sijaan Suomen Partiolaisten hallitus valmisteli strategian rinnalle strategiakauden kestävän pitkän ajan taloussuunnitelman.

– Suunnitelman perusteella varaudutaan järjestötalouden mahdollisiin muutoksiin ja riskeihin sekä määritellään tulevien vuosien investointeja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin ja Evon valtakunnalliseen nuorisoleirialueeseen, Pouta toteaa.

Strategiaa työstettiin kaksi vuotta

Suomen Partiolaisten strategiatyöryhmä koostui partiopiirien vapaaehtoisista ja sitä johti Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Lasse Roiha. Työryhmä työskenteli vuoden 2019 alusta aina vuoden 2020 loppuun saakka.

Keväällä 2019 työryhmä teki huolellisen partion sisäisen ja ulkoisen analyysin, jossa tunnistettiin esimerkiksi aluekehityksen, digitalisaation ja kestävyyskriisin vaikuttavan partioon tulevina vuosina. Työryhmä arvioi myös partion käytössä olevia resursseja.

– Ryhmämme kiersi syksyllä 2019 eri puolilla Suomea keskustelemassa partion ulkoisista muutoksista, trendeistä ja tulevaisuudesta tehden partion valtakunnallista suunnantarkistusta. Lisäksi järjestimme parikymmentä työpajaa ja webinaaria, Roiha kertoo.

Partiolaisten osallisuuden ja vaikuttamisen keinoina käytettiin kaikille avointa strategiawebinaaria ja valtakunnallista kyselyä, joka toteutettiin kaksivaiheisesti vuoden 2020 alussa. Suomen Partiolaisten hallitus hyväksyi luonnoksen partion uudeksi strategiaksi kokouksessaan maaliskuussa 2020 ja partioneuvosto lausui strategiasta jäsenkokoukselle huhtikuussa 2020.

Uuteen strategiaan pääsee tutustumaan osoitteessa www.partio.fi/strategia.

.