Tiesitkö, että partiossa opittuja asioita voi hyödyntää opintojen osana sekä toisella asteella että ammattikorkeakouluissa? Osaamiskiekon avulla voit saada partiossa opitut asiat hyötykäyttöön.

Opiskelijan kannattaa tarjota partiossa kerrytettyä osaamista tutkintonsa osaksi, sillä partiokoulutukset sisältävät paljon samoja teemoja kuin tutkintoon johtavat koulutukset. Osaamiskiekko.fi on digipalvelu, joka vertailee tekoälyn avulla partiokoulutusten ja tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä.

”Osaamiskiekon avulla opiskelija pystyy tutkimaan, mitä järjestöosaamista hän voisi hyödyntää opinnoissaan. Tekoäly etsii vastaavuuksia sadoista koulutuksista ja auttaa opiskelijaa hoksaamaan, miten hän voisi yhdistää partiossa opittuja taitoja opintoihinsa. Se motivoi ja kannustaa opiskelijaa, kun hänen osaamisensa tulee esille”, Suomen Partiolaisten asiantuntija ja Osaamiskeskus Kentaurin päällikkö Laura Kalervo kertoo.

Opiskelijoiden lisäksi hän kannustaa myös opettajia Osaamiskiekon käyttöön:

”Partiolainen opettaja voi käydä katsomassa Osaamiskiekosta opettamansa tutkinnon ja testata, mitä järjestökoulutuksia opiskelijat mahdollisesti tarjoavat osaksi opintojaan. Samalla opettaja voi vinkata opiskelijoille, millaisista partiokoulutuksista voisi olla hyötyä opintoihin.”

Laura Kalervo.
Suomen Partiolaisten asiantuntija ja Osaamiskeskus Kentaurin päällikkö Laura Kalervo kannustaa opiskelijoita käyttämään Osaamiskiekkoa, jotta harrastustoiminnassa kerrytetty osaaminen tulee näkyviin tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Tällöin opinnoissa voi vapautua aikaa muille asioille. Kuva: Eeva Helle

Se motivoi ja kannustaa opiskelijaa, kun hänen osaamisensa tulee esille.

Osaamiskiekko toimii keskustelunavauksena

Kun opiskelija on saanut plakkariin todistuksen partiokoulutuksesta, on aika suunnata osoitteeseen osaamiskiekko.fi. Osaamiskiekon hakukoneen avulla opiskelija voi hakea yhtäläisyyksiä partiokoulutusten ja tutkintoon johtavien koulutusten välillä. Osumia voi etsiä joko tutkinnon tai vapaa-ajan kurssin perusteella.
Osaamiskiekon osuma kertoo ne tutkinnonosat, joissa on yhteneväisyyksiä partiokoulutusten kanssa. Hahmottamisessa auttavat avainsanat, jotka kertovat siitä, mitä sanoja tekoäly käytti löytäessään yhtenevyyden.

Kun opiskelija löytää linkin partiokoulutuksen ja tutkintoon johtavan koulutuksen välillä, hän voi tarjota partiokoulutusta opintojensa osaksi. Opiskelijan on sovittava korvaavuudesta aina yhdessä opettajan kanssa.

”Osaamiskiekon osuma on hyvä keskustelunavaus siitä, sopisiko partiokoulutus osaksi opiskelijan tutkintoa. Palvelu toimii ikään kuin hoksauttimena siitä, mitä yhteneväisyyksiä koulutuksilla on keskenään. On kuitenkin opettajan harkinnassa, tarvitseeko opiskelija koulutuksen lisäksi vielä lisänäyttöjä,” Laura Kalervo sanoo.

Palvelu toimii ikään kuin hoksauttimena siitä, mitä yhteneväisyyksiä koulutuksilla on keskenään.

Jatkossa osaaminen yhä laajemmin näkyviin

Nykymuotoinen Osaamiskiekko on ollut käytössä maaliskuusta 2023 lähtien, ja palvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella.

”Osaamiskiekossa on mahdollista peukuttaa osumia joko ylä- tai alapeukuin. Näistä kertyy meille tärkeää tietoa palvelun toimivuudesta. Tarkoitus on, että Osaamiskiekon osumat kehittyvät saadun palautteen pohjalta”, Laura Kalervo kertoo palautteenannon merkityksestä.

Tällä hetkellä Osaamiskiekosta löytyy kolmetoista partiokoulutusta, ja myöhemmin listaan tulee mukaan myös partion taitokoulutuksia, kuten kipparikurssi.

Järjestökoulutuksien lisäksi Osaamiskiekossa on myös muita vapaan sivistystyön kursseja. Tällöin saadaan esille myös kansalais- ja kansanopistojen, kesäyliopistojen sekä liikunnan koulutuskeskuksien tarjoamien kurssien tuottama osaaminen.

Faktat: mikä Osaamiskiekko.fi?

  • Miksi opiskelisit sitä, minkä jo osaat? Asioita ei yleensä kannata opetella kahteen kertaan, joten opiskelijan kannattaa tarjota partiossa kerrytettyä osaamista tutkinnon osaksi.
  • Osaamiskiekko vertailee järjestökoulutusten ja tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä tekoälyn avulla. Data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
  • Osaamiskiekon avulla koulutussisältöjen vertailu on helppoa, ja tekoäly etsii vastaavuuksia sadoista koulutuksista.
  • Osaamiskiekon löytämiä osumia voi hyödyntää oppilaitoksissa tarjoamalla järjestökoulutusta osaksi tutkintoa.
  • Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille. Kehittämistyön on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaamiskiekon on kehittänyt osaamiskeskus Kentauri.
  • Tutustu palveluun: osaamiskiekko.fi