Partion Nuorisoalan osaamiskeskus on nostanut jo ensimmäisen kahden toimintavuotensa aikana harrastus- ja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen näkyviin aivan uudella tavalla. Käytössä on nyt uusia työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen niin oppilaitoksissa, työelämässä kuin vapaaehtoistoiminnassa.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen vahva teema on ollut osaamisen kiertotalous. Teemalla on haluttu korostaa ajatusta siitä, että formaalisen koulutuksen rinnalle kertyy paljon muualla opittuja taitoja, jotka voivat kuitenkin jäädä piiloon. Osaamisen kiertotaloutta tarvitaan, sillä osaamisen valuminen hukkaan maksaa koko yhteiskunnalle, yksilöstä puhumattakaan. Tutkimusten mukaan erityisesti nuorilla harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu ja hankittava osaaminen jää usein tunnistamatta ja tunnustamatta sekä opinnoissa että työelämään siirryttäessä. Työelämässä kuitenkin tarvitaan monia keskeisiä taitoja, joita koulussa ei välttämättä opi, mutta harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä oppii.

– Osaamiskeskuksen tavoitteena on ollut nuorten työllistymisen edistämiseen vaikuttaminen. Osaamisen tunnustamisen vaikutukset kohdistuvat erityisesti opintoaikojen lyhenemiseen ja opiskelutaakan kevenemiseen sekä opintojen joustavoittamiseen. Parhaimmillaan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vähentävät koulutuskustannuksia ja auttavat ennakoimaan yhteiskunnan ja työelämän osaamisodotusten muutoksia, Osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori kertoo.

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan näkeminen laajemmin oppimisympäristönä joustavoittaa nuorten opinpolkuja sekä sijoittumista työelämään.

– Osaamiskeskuskausi osoitti, miten nuorisotyön, koulutuksen ja työelämäpalveluiden hallinnonrajat kattava osaamiskeskus yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan nuorten tukemisessa, Sinivuori iloitsee.

Mukana jo monia järjestöjä

Osaamiskeskus on kehittänyt toimintamalleja nuoren opinpolun rakentamiseen ja ohjaukseen yhteistyössä nuorisotyön, oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa perustamalla oppilaitoksiin moniammatillisia osaamisen tulkintafoorumeita eri puolelle Suomea.

Lisäksi osaamiskeskus on tukenut muita nuorisotyötä tekeviä järjestöjä luomalla menetelmiä ja työkaluja sekä mallintamalla ohjauksen toimintatapoja. Tavoitteena on ollut, että järjestöt ottavat harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kehittyvän osaamisen kuvaamisen menetelmiä osaksi toimintaansa.

– Mukana on jo toistakymmentä toimijaa esimerkiksi 4H, Marttaliitto, MLL, SPR sekä seurakuntia ja työmarkkinajärjestöjä. Validointityötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa, Sinivuori kertoo.

Osaamiskiekosta yhteinen työkalu

Konkreettisesti osaamiskeskuksen työ on näkynyt muun maussa nuorten opinto- sekä uraohjaukseen osaamista kuvaavien digitaalisia työkaluja yhteiskehittelyn ja kokeilujen avulla. Kaikille avoin digitaalinen Osaamiskiekko-palvelu yhdistää tutkintotavoitteiset ja järjestöjen koulutukset toiminnallisesti sekä visuaalisesti samaan sovellukseen. Osaamiskiekon lisäksi osaamiskeskuksessa on kehitetty ja kokeiltu osaamisen vertaistunnistamisen toimintamallia ja siihen liittyvää digitaalista työkalua.

– Osaamiskiekko on jo osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuutensa. Nyt työtä tulee jatkaa etsien osaamistiedot ja vastaavuudet tekoälysovelluksen avulla tutkintojen perusteiden osalta muun muassa OPH:n järjestelmistä, järjestökoulutusten tiedot Sivis-verkosta ja digitaalisten osaamismerkkien tiedot Open Badge Factorysta, Sinivuori visioi.

– Nuorten harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä kertyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voidaan parantaa järjestelmällisemmällä ja yhtenäisemmällä laatutyökalujen käytöllä. Parempi osaamisen hyödyntäminen on kaikkien etu, niin koulutuksen järjestäjien, nuorisotyön kentän, työelämän sekä nuorten itsensä, Sinivuori uskoo.

Fakta

  • Partion nuorisoalan osaamiskeskus kehitti työkaluja, malleja ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.
  • Partion osaamiskeskus oli yksi 11:sta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista ja vuosina 2018-2019 toimivista nuorisoalan osaamiskeskuksista.
  • Ennen osaamiskeskusta partiossa on tehty töitä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa vuodesta 2013 lähtien.
  • Osaamiskeskuksen työ jatkuu vuosina 2020-2021 uudessa osaamiskeskuksessa, jonka tehtävänä on kehittää nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvaa ja vaikuttavuutta.
  • Mukana verkostossa ovat Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Talous ja nuoret TAT ry ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy.
  • osaamiskeskus.partio.fi

Juttu on julkaistu alunperin Suomen Partiolaisten vuosikirjassa 2019. Kirjoittaja on Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja.