WOSM ja WAGGGS avaavat partiolaiselle oven kansainväliseen vaikuttamiseen. Nyt kaksi partiovaikuttajaa kertoo, mitä kattojärjestöt saavat maailmalla aikaan.

Ville Majamaa ja Maija Santalahti toimivat partion kattojärjestöissä.
 
 
MIKÄ WOSM JA WAGGGS?
 
  • Partiolaisten kaksi maailmanjärjestöä, joista jompaankumpaan tai molempiin kaikki partiojärjestöt kuuluvat. Suomen Partiolaiset kuuluu molempiin.
 
  •  WOSMin, WAGGGSin ja monien muiden nuorisojärjestöjen edustajat tekevät vapaaehtoistyötä, jonka tavoite on ajaa nuorten etua kansainvälisessä päätöksenteossa. He pyrkivät vaikuttamaan toimielinten päätöksiin esimerkiksi kampanjoimalla, julkaisemalla lausuntoja ja keskustelemalla päättäjien kanssa.

 

 

Ville Majamaa, 26
WOSMin ulkosuhdeluottamushenkilö, Euroopan nuorisofoorumin hallituksen varapuheenjohtaja
”WOSM haluaa tehdä maailmasta paremman paikan kaikille nuorille. Sitä on aiemmin pidetty epäpoliittisena kasvatusjärjestönä, mutta se yrittää vähitellen tulla tunnetuksi myös tekemästään vaikuttamistyöstä. Partioliikkeen sisällä WOSM tarjoaa nuorille eväitä ja kokemusta partiovaikuttamisesta, ja ulkomaailmassa järjestö itse ottaa kantaa asioihin.
WOSMilla on useita aluejärjestöjä, mutta Euroopassa se on kaikista tunnetuin ja vaikuttavin. Juuri nyt Euroopassa keskitytään tuleviin parlamenttivaaleihin ja budjettineuvotteluihin. WOSMilla on käynnissä iso My Europe – My Say -kampanja, joka pyrkii kiinnittämään parlamenttivaaleissa huomiota nuorten oikeuksiin ja hyvinvointiin. Budjetin suhteen WOSM tahtoo varmistaa, että Erasmus-ohjelmasta riittää jatkossakin rahaa nuorisojärjestöille.
YK:ssa sen sijaan keskustellaan esimerkiksi ilmastoasioista. WOSM tahtoo tuoda esille sitä, kuinka voimakkaasti ilmastonmuutos vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen, ja korostaa heidän tekemäänsä työtä kestävän kehityksen eteen. Jos meidän nuorten tekemää työtä tuetaan ja tunnustetaan, sillä voi olla paljon vaikutusta.”
Maija Santalahti, 24
SP:n kansainvälinen valtuutettu, WAGGGS 2017–2018
”WAGGGS tahtoo voimaannuttaa tyttöjä ja nuoria naisia, jotta he pystyisivät paremmin osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Se on järjestön avainviesti niin kasvatustoiminnassa kuin maailmanlaajuisessa vaikuttamistyössäkin.
Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ja WAGGGS ajaa asiaa aktiivisesti esimerkiksi YK:n naisten aseman komissiossa (CSW). Viime vuonna järjestö oli vahvasti mukana Puolan ilmastokokouksessa, kun taas tällä hetkellä se valmistelee omaa delegaatiotaan ja sivutapahtumiaan ensi kevään CSW-kokoukseen. Vaikuttamistyön tulokset näkyvät usein sanamuotoina tai kirjauksina linjausteksteissä. Esimerkiksi CSW:ssä WAGGGS on onnistunut lisäämään päätöksiin kirjauksia, jotka huomioivat erityisesti nuoret naiset.
Euroopassa WAGGGS on huolehtinut siitä, että tytöt on otettu huomioon tulevissa eurovaaleissa. Tasa-arvon lisäksi WAGGGSille tärkeitä EU-teemoja ovat vapaaehtoisjärjestöjen toimintamahdollisuukset sekä epävirallisen oppimisen, kuten partiotoiminnan, tunnistaminen koulutuksessa.”
Sekä WOSM että WAGGGS hakevat uusia luottamushenkilöitä kesällä 2019. Tykkää Kansainvälinen Partio – Internationell Scouting -sivusta Facebookissa ja hyppää partiovaikuttamisen maailmaan!