Joudun usein arjessani selittämään, mitä partio on, mitä partiossa tehdään ja mitä partio merkitsee
minulle. Se, miten minä partion nuorena parikymppisenä koen, poikkeaa varmasti hyvin paljon siitä, mitä partio
on ja mikä sen merkitys on lapselle tai minua vanhemmalle ”oikealle” aikuiselle.

Lotta Yli-Hukkala-Siira

Tietenkin partio tarjoaa minullekin yhteisöllisyyttä, samanhenkisyyttä ja tärkeän henkireiän opiskelun ja työnteon
keskelle, kuten se varmasti tarjoaa kaikkien ikäluokkien partiolaisille. Partion tärkein anti minulle ja uskoakseni
monelle muulle nuorelle aikuiselle on kuitenkin se, että kasvavan ilmastoahdistuksen ja yleisen maailmantuskan
keskellä partio tarjoaa keinon tehdä jotain.

Vaikka partiossa opitut vaikuttamis- ja johtamistaidot ovat hyvin tärkeitä maailman muuttamiseksi, minulle
näitäkin taitoja tärkeämpää on partiossa vallitseva konsensus niin sanotuista tärkeistä asioista. Partiossa ei tarvitse
käyttää aikaa siitä keskustelemiseen, onko ilmastonmuutos tärkeä aihe tai onko se totta, vaan partiossa voidaan
yhdessä pohtia mitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai edes hidastamiseksi voitaisiin tehdä.

Yhteiskunnassa, jossa ongelmat ovat keskiössä ja uutisista lukee jatkuvasti uusista, yhä surullisemmasta maailman
tilasta, partio tarjoaa nuorille aikuisille mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista asioiden muuttamiseksi ja toisaalta
Hans Roslingin Faktojen maailma -teoksen hengessä lohduttaa tietoa siitä, että maailmassa on toivoa ja iso osa
ihmisistä haluaa tehdä töitä havaittujen epäkohtien muuttamiseksi.