Kirjoittaja on ehdolla partioneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022.

 

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa ensi viikonloppuna valitaan partioneuvoston puheenjohtaja sekä jäseniä ja varajäseniä partioneuvostoon. Mikä on tämä partioneuvosto ja mitä siellä tehdään? 

Partioneuvosto on Suomen Partiolaisten valtuusto, johon kuuluvia valtuutettuja kutsumme partioneuvoksiksi. Olet saattanut törmätä valtuustoihin myös muualla. Eduskunta on sellainen. Kunnilla on omat kunnanvaltuustonsa ja seurakunnilla kirkkovaltuustonsa. Myös monilla muilla järjestöillä on omat valtuustonsa, joita joskus kutsutaan liittovaltuustoiksi. Me partiossa olemme halunneet laittaa oman partiomausteemme nimeen ja siksi valtuustoamme kutsutaan partioneuvostoksi. 

Partioneuvosto koostuu puheenjohtajasta ja 24 partioneuvoksesta, jotka asuvat ympäri Suomen. Jokaisesta piiristä ja FiSSc:stä partioneuvostoon kuuluu 1-4 partioneuvosta jäsenmäärästä riippuen ja näillä on omat tapansa valita partioneuvoksensaJos partioneuvoksen pesti kiinnostaa, kannattaa kysyä omasta piiristä tai FiSSc:stä, miten partioneuvokset juuri teillä valitaan. 

Mitä partioneuvosto tekee?  

Partioneuvoston tehtävä on varmistaa, että jäsenkokouksen päättämää partion strategiaa toteutetaan Suomen Partiolaisten toiminnassa. Partioneuvosto myös päättää sellaisista asioista, jotka koskevat partiota koko Suomessa. Näitä on esimerkiksi ikäkausien kasvatustavoitteetlaadun vähimmäisvaatimukset ja suurtapahtumien ja -leirien tavoitteet sekä adventtikalenterin hinta ja summan jakautuminen eri toimijoiden välillä. Siksi on tärkeää, että partioneuvokset tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia ympäri Suomen ja päätökset tehdään koko Suomen partion parhaaksi. 

Partioneuvosto päättää myös, millaisiin asioihin Suomen Partiolaiset pyrkivät vaikuttamaan partion maailmanjärjestöissä. Lisäksi partioneuvosto toimii yhdistyksen kevät- ja syyskokouksena, joten se päättää samoista asioista kuin mistä sinä olet päättämässä osallistuessasi lippukuntasi syys- ja kevätkokoukseen. 

Partioneuvokset osallistuvat monien partioneuvoston päätettäväksi tai lausuttavaksi tulevien asioiden valmisteluun, joten partioneuvoksena pääsee vaikuttamaan koko Suomea koskeviin partioasioihin jo ennen kuin niistä päätetään joko partioneuvostossa tai jäsenkokouksessa.  

Etkö ollut ennen kuullut partioneuvostosta? 

Partioneuvosto päättää isoista asioista, mutta moni ei ole kuullutkaan siitä. Jo nyt partioneuvoston kokouksia voi seurata YouTubessa ja partioneuvostolla on oma Facebook-sivu, mutta selvästikään nämä eivät riitä. Pitää löytää entistä parempia keinojajoilla lisätään ymmärrystä partioneuvoston toiminnasta, tehdään päätöksenteosta läpinäkyvämpää ja otetaan entistä osallistavampaa otetta asioiden valmisteluun. Partioneuvostossa toimii ihan tavallisia partiolaisia, joihin voit olla yhteydessä, jos jokin yllä esitellyistä aiheista mietityttää. Oman alueesi partioneuvoksen löydät osoitteesta partio.fi/partioneuvosto. 

Partiovaalit syksyllä 2020

Tänä syksynä käydään Suomen Partiolaisten hallituksen vaalit. Vaaleissa valitaan hallitus johtamaan keskusjärjestöä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävä on muun muassa suunnitella ja arvioida toimintaa ja taloutta. 

Järjestön puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja partioneuvoston puheenjohtaja valitaan jäsenkokouksessa 14.–15.11. Kokouksessa on yhteensä 116 edustajaa eri partiopiireistä ja ruotsinkielisestä partiojärjestöstä Finlands Svenska Scouter rf:stä. Edustajat voivat olla esimerkiksi piirihallituksen jäseniä tai muita päätöksenteosta kiinnostuneita partiolaisia. 

Hallituksen jäsenet valitaan partioneuvoston syyskokouksessa 28.11. Valinnan tekee partioneuvosto. Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. 

Kolumni on osa Partiomedian sarjaa, jossa partiovaalien 2020 ehdokkaat jakavat ajatuksiaan. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löydät vaalien omilta sivuilta.