Opetetaanko erätaitoja partiossa edelleenkin vai pysyykö nykypartiolaisella kirvestä paremmin kädessä älypuhelin? Pyysimme kahta partiolaista pohtimaan erätaitojen merkitystä partiossa.

Elina Paloposki, 20, on ollut koko ikänsä partiossa Nummen Eränkävijöiden lippukunnassa Hämeenlinnassa. Eränkävijöiden lippukunnassa erätaidot ovat olleet luonnollisesti aina tärkeässä asemassa.

– Erätaitojen opettelu ei katso vuodenaikaa, eikä ikinä ole huonoja olosuhteita oppia uutta erätaidoista, Paloposki sanoo.

– Lippukuntamme sai myös sisupartioryhmän, jossa opetetaan näitä taitoja erityistarpeiden mukaan.

21-vuotias Joona Halinen taas on ollut 15 vuotta Hollolan Hirvenhiihtäjissä. Hän toimii lippukuntansa tarpojavastaavana. Erätaidot ovat Hirvenhiihtäjien toiminnan keskiössä. Jokaiselle ikäkaudelle on asetettu tavoitteita, joita kohti edetään.

– Erätaidot laidasta laitaan kuuluvat lippukuntamme toimintaan, mutta esimerkiksi tänä syksynä painopiste tulee olemaan suunnistustaitojen parantamisessa, Halinen kertoo.

Uusia taitoja erätaitojen lisäksi

Onko lippukunnissanne erätaidoilla yhtä suuri merkitys nykyäänkin?

– Sillä on vankka paikka lippukuntamme toiminnassa ja arjessa, mutta ehdottomasti uusista taidoista vuorovaikuttamisen taito ja yhteiskunnalliset taidot ovat nousseet pinnalle, Paloposki sanoo.

Hän on myös huomannut, että mitä vanhemmaksi partiossa kasvaa, sitä paremmin oppii oman paikkansa yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

– Näin kiinnostuksen kohteet partiomaailmassa alkavat suuntautua myös edellä mainittuihin taitoihin.

Halisen mielestä erätaidoilla on Hirvenhiihtäjissä vahva jalansija edelleen, mutta muutosta ainakin erätaitojen ruostumisen osalta on huomattavissa.

– 10 vuotta sitten saatettiin tehdä haastavampiakin reissuja nuorempienkin kanssa, mutta nykyään pitää tarkasti miettiä, millainen reissu on oikeasti toteutettavissa. Toiminta kuitenkin tähtää voimakkaasti siihen, että entisaikojen loistoon voitaisiin joskus palata.

Toiminta luonnossa on muutakin kuin siellä hetken aikaa oleskelemista ja sen jälkeen palaamista LVI-olosuhteisiin.

Halinen on kuitenkin huomannut, että muun muassa nuorten vastuunottoon ja nuorten johtajien tukemiseen on panostettu paljon enemmän verrattuna siihen aikaan, kun hän oli itse nuori johtaja.

– Mielestäni tämä kehityssuunta on oikea ja sellainen projekti, johon voimavaroja tuleekin laittaa.

Erätaidot näkyvämmin esiin myös suurleireille

Halisen mielestä erätaitojen opetteleminen kuuluu partioon, eikä oppimisen tulisi rajoittua vain ja ainoastaan lippukuntien toimintaan.

– Muistan ainoastaan yhden suurtapahtuman, Kilkkeen, jossa erätaidoille on annettu ohjelmassa suuri rooli. Tuon jälkeen muut teemat ovat ajaneet ohitse, ja ainoa erätaito, johon leirin aikana on voinut törmätä, on ensimmäisen päivän teltan kasaus.

Vaikka maailma muuttuu, Paloposkenkin mielestä erätaidot, luonnossa liikkuminen ja ympäristön tietäminen ja huolehtiminen ovat tärkeitä taitoja.

– Erätaitojen ei pidä kadota, vaikka niiden rinnalle tuleekin muitakin hyödyllisiä taitoja.

Onko erätaitojen osaaminen ruosteessa nykypartiolaisilla? Paloposken mielestä pientä erätaitojen hiipumista on havaittavissa ehkä suuremmissa kaupungeissa.

– Olen kuullut myös ”kaupunkilippukunnista”, joiden toiminnan pääpaino ei ole erätaitojen opettelemisessa käytännössä osittain ehkä siksi, että luontoon on hankala päästä. Näitä taitoja opetetaan teoriassa, mutta olisi hyvä pyrkiä opettamaan niitä myös oikeiden tilanteiden kautta.

– Ainakin erätaitojen rooli on pienentymässä, mikä ei sinällään haittaa, kunhan muistetaan, että toiminta luonnossa on muutakin kuin siellä hetken aikaa oleskelemista ja sen jälkeen palaamista LVI-olosuhteisiin, Halinen toteaa.

Mikä on se kaikista tärkein erätaito? Halinen nostaa tärkeimmäksi asiaksi metsässä selviytymisen vuodenajasta riippumatta ilman, että se alkaa vaikuttamaan merkittävästi toimintakykyyn. Tärkein taito erätaitojen lisäksi on hänen mielestään vastuunkantaminen.

Paloposken mielestä tärkein taito taas on vuorovaikutustaito.

– Se on pitkälti avain monen asian ytimeen, ja sitä kautta avautuu ovia ja mahdollisuuksia niin partiomaailmassa kuin siviilissäkin.