Senegalilainen Abdou Touré koordinoi valtavaksi kasvanutta ympäristöhanketta. Hankkeeseen on vaikuttanut vahvasti Tourén kokemukset Suomesta ja suomalaisesta partiotoiminnasta.

Vuonna 2009 käynnistettiin ensimmäinen kahdesta kolmivuotisesta Woomal-hankkeesta, jotka olivat Senegalin ja Suomen partiolaisten ympäristökasvatusteemaisia kumppanuushankkeita. Suomessa Woomal-hankkeet näkyivät lippukunnille globaalikasvatuksen kautta. Yksi hankkeisiin osallistuneista oli senegalilainen Abdou Touré.

Yksi hankkeeseen osallistuneista oli senegalilainen Abdou Touré. Hän on aktiivinen partiolainen ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön humanitaarinen konsultti. Touré aloitti vuonna 2019 hankkeen tunnisteella #QuartierVertChallenge. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa kansalaisten tietoutta ympäristönsuojelusta.

– On tärkeää voida kasvaa ja kehittyä puhtaassa ympäristössä elääkseen paremmin, hän painottaa.

Hanke sai alkunsa Tourén huomattua, ettei hänen kotikaupungissaan ollut puita ja teillä oli paljon roskaa. Hän aloitti puhdistamaan teitä roskista ja istuttamaan puita ja muita kasveja. Seuraavaksi Touré alkoi kuvaamaan toimintaansa ja julkaisemaan kuvia teoistaan sosiaalisessa mediassa hashtagilla #QuartierVertChallenge.

Pohjoismainen koulutusmalli auttaa hankkeessa

Kokemukset Suomesta ja partiotoiminnasta Suomessa ovat olleet merkittäviä Tourén #Quartier-VertChallenge-hankkeelle. Suomessa Touré tutustui partiotoiminnan monimuotoisuuteen, yliopiston metsätieteiden tiedekuntaan sekä ympäristönhoitoon.

– Hyödynnän hankkeessa pohjoismaista koulutusmallia, johon olen tutustunut lisää myös Woomal-hankkeen jälkeen, Touré kertoo.

Yhteydet Suomeen ja suomalaisiin eivät nimittäin jääneet Woomal-hankkeeseen, vaan senegalilaisia ja suomalaisia vapaaehtoisia on kulkenut maiden välillä hankkeen jälkeenkin.

Mallia Senegalin rauhankulttuurista

Alun perin Touré lähti partiotoimintaan mukaan, sillä hän halusi viettää aikaa ystäviensä kanssa ja pukeutua partioasuihin. Hänen mukaansa Senegalin partiotoiminnalle omaleimaista on rauhan ja yhdessä elämisen symbioosi.

– Senegalin rauhankulttuuri on kaunista, maailman pitäisi ottaa siitä oppia, Touré toteaa.

Senegalilaisen partiotoiminnan erilaisuus verrattuna Suomeen on, että partiotoiminta tapahtuu lähinnä kouluissa. Kouluissa toimiminen on tärkeä osa senegalilaista partiota, sillä partion tarkoituksena on myös tukea Senegalin valtion koulutuspolitiikkaa.

– Omissa mielikuvissani suomalaiset partiolaiset viettävät paljon aikaa metsissä, mutta Senegalissa retkeilyyn sopivia metsiä ei ole yhtä paljon, hän huomauttaa.

Touré mainitsee myös, että hänen käsityksensä mukaan Suomen partiotoimintaa tukee suurempi hallinnollinen koneisto, toisin kuin Senegalissa. Senegalilainen partio pyörii hänen mukaansa täysin vapaaehtoisten voimin.

Hanke kasvaa kasvamistaan

Tourén hankkeen toiminta on laajentunut ja levinnyt, ja nyt hän kertoo saaneensa yhteydenottoja eri maista hankkeen tiimoilta. Yhteyttä ottaneet partiolaiset haluavat osallistua hankkeeseen ja ottaa siihen osaa omissa maissaan.

– #QuartierVertChallenge on partion kautta levinnyt ympäri maanosaa, viimeisimpänä hanke levisi Madagaskariin lokakuussa 2022, Touré kertoo.

Tänä vuonna Unesco Green Citizens nimesi Tourén aloittaman hankkeen yhdeksi innovatiivisimmista yhteisöön vaikuttavista ympäristöprojekteista. Nyt hanke on laajentunut roskien keräämisestä ja puiden istuttamisesta niin paljon, että hankkeeseen kuuluu jätehuoltoa, kaupunkien ja maaseudun metsitystä, ympäristökasvatusta kouluissa sekä viljelyä.

– Hankkeeni on saanut aikaan vähittäisen ekologisen muutoksen eri puolilla mannerta, hän iloitsee.

Juttua on muokattu 30.11. Korjattu, että Woomal-hanke oli kaksivaiheinen ja tarkennettu Woomal-hankkeiden silloisia tavoitteita.