Finnjamboree Kajo tavoitteli aiempia suurtapahtumia painokkaammin vastuullisuutta. Mutta mitä vastuullisuus tarkoitti 13 500 henkilön suurleirille? Entä mitä opimme vastuullisuudesta Kajolla?

Vastuullisuus kirjattiin koko Kajon tavoitteisiin. Niiden pohjalta kaikki leiriorganisaation osa-alueet ja ryhmät konkretisoivat vastuullisuuden omaan toimintaansa. Osa-alueiden sisällä mietittiin, miten voidaan luoda uusia tapoja tehdä suurtapahtumia kestävästi. Lisäksi pohdittiin, miten leiristä tulisi mahdollisimman saavutettava ja miten osallistujia ja tekijöitä voidaan kasvattaa vastuullisiin valintoihin.

Henna Salminen toimi Kajolla vastuullisuuden raportointimestarina. Hänen mukaansa erilaisia vastuullisuutta edistäneitä toimia voisi luetella todella paljon.

– Esimerkiksi ohjelmalaaksot suunniteltiin kestävän kehityksen pohjalta, tarvikkeita lainattiin tai vuokrattiin ja ruokailun ilmastovaikutuksia pienennettiin tarjoamalla myös kasvisruokaa. Lisäksi leirilippukuntia ohjeistettiin kestävään osallistumiseen. Leirillä tehtiin myös kohtaamistyötä, huolehdittiin henkisestä turvallisuudesta ja opetettiin leiriläisille paljon uutta saavutettavuudesta, Salminen kertoo.

Kestävä kehitys näkyi osallistujille etenkin ohjelmalaaksojen sisällöissä. Niissä opittiin muun muassa uhanalaisista lajeista, sähkön tuottamisesta eri tavoin, ilmastonmuutoksesta sekä rakentavasta keskustelusta.

Vastuullisuus näkyi myös kumppaneiden valinnassa

Myös leirin kumppanit tukivat vastuullisuuden edistämistä. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat kestävän tapahtuman tukemiseksi hankitut materiaalit, joita voidaan hyödyntää myös tulevissa tapahtumissa. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat Uponorin lahjoittamat putket ja harmaaveden suodatusjärjestelmät sekä UPMltä saatu suuri määrä puutavaraa, jota hyödynnettiin esimerkiksi saunarakenteissa ja kojuissa.

Sisällöllisesti taas WWF tuki leirin muonituksen suunnittelussa ja auttoi toteuttamaan tulevaisuuden ruokaan tutustuttaneen ohjelmapisteen. Telia puolestaan jakoi tietoa medialukutaidon tärkeydestä ja Scandinavian Outdoor oli mahdollistamassa Tutustujien leirin toteutumista.

– Alueen omistajana Metsähallitus puolestaan tarjosi Kajolle muun muassa vihreästi tuotettua sähköä, ja Ilmattaren avustuksella tapahtuman sähkönkulutusta saadaan kompensoitua ostamalla päästöoikeuksia kansainvälisestä päästöpörssistä, Salminen listaa esimerkkejä.

Lisäksi monet yritykset ja järjestöt tukivat lahjoituksillaan stipendirahastoa, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi osallistumaan leirille.

Kajolla myös kehitettiin välineitä tulevien tapahtumien vastuullisuustyön tueksi. Vastuullisten ja partion arvoja kuvastavien kumppanuuksien solmimisen tueksi luotiin vastuullisuuden arvioinnin liikennevalopalvelu. Eettisellä ohjeistuksella puolestaan varmistettiin toiminnan eettinen ja tasavertainen pohja.

Tietoa ja ymmärrystä tuleville tapahtumille

Vastuullisuudesta Kajolla vastannut päällikkö Paavo Tertsunen korostaa kestävän tapahtumajärjestämisen tarkoittavan muutakin kuin rajoittamista ja kieltoja.

– Partiossa on tehty paljon hyvää vastuullisuustyötä kutsumatta sitä sillä nimellä. Esimerkiksi lainaaminen
ja vuokraaminen ovat tuttuja käytäntöjä, jotka korostavat elinkaarista ajattelua. Ei siis riitä, että hankintoja
tehdään yhtä leiriä varten, vaan on mietittävä, olisiko muualla loppuun käytetty tavara tai materiaali vielä
leirin tarpeisiin käyttökelpoinen, Tertsunen tarkentaa.

Tertsunen huomauttaa myös, että vielä ei ole valmista.

– Kestävämpien tapahtumien järjestämiseen on tärkeää panostaa myös jatkossa. On tärkeää ymmärtää, millaisia valintoja teemme ja tunnistaa, missä on parantamisen varaa, hän painottaa.

Tärkeää tietoa seuraaville tapahtumille

Kajolla tehty vastuullisuuden tiedonkeruu nostikin esiin kehittämiskohteita, jotka on tärkeää huomioida
pitkäjänteisessä vastuullisuustyössä. Leiristä tehtiin myös hiilijalanjälkilaskenta, jonka perusteella tiedetään paremmin, mihin keskittymällä partiotapahtumia voidaan jatkossa järjestää entistä ilmastoystävällisemmin.

– Vastuullisuus ei ole helppo nakki – hyvin harvat toiminnot koko yhteiskunnassa onnistuvat olemaan täydellisesti ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Toivomme, että Kajolta koottu tieto auttaa pala palalta vastuullisempien tapahtumien tekemisessä. Kajon vastuullisuusraportin pohjalta voidaan nyt muodostaa aiempaa systemaattisempia vastuullisuustavoitteita, Salminen korostaa.

Kajon vastuullisuusraportti

Kokonaiskuva Kajon vastuullisuudesta esitellään vastuullisuusraportissa, jonka löydät osoitteesta partio.fi/kajonvastuullisuus.