Näemme ympärillämme usein toimimattomia asioita, joista haluamme puhua jollekulle. Varsin usein kyse on lähinnä ajatusten tuulettamista. Kun saa jakaa harmituksensa liian pitkästä kassajonosta jollekulle, on valmis unohtamaan asian.

Joskus kuitenkin haluamme oikeasti muutosta ja asian esille ottaminen voi tuntua vaikealta. Tällöin kannattaa esittää itselleen kolme kysymystä: milloin, miksi ja kenelle. Ei ole yhdentekevää, milloin muutosta lähtee ajamaan. Keskellä isoa projektia ei kannata lähteä puhumaan toimintamallien muutoksista vaan sopiva hetki voi olla sitten, kun projekti on saatu päätökseen. Uuden tiimin kanssa täytyy puolestaan lähteä liikkeelle luottamuksen rakentamisesta.

Jos juuri nyt ei ole sopiva hetki nostaa kissaa pöydälle, voit tehdä pieniä kaikille sopivia ehdotuksia, jotka pehmentävät maaperää muutoksen tekemiselle myöhemmin. Kun muutosta saa maistella pieninä paloina, yhteisymmärrys isommasta askeleesta voi syntyä yllättävän pienellä vaivalla.

Voi olla hyvä pysähtyä miettimään, miksi haluat muutosta ja miksi sitä ei ole tähän mennessä tapahtunut. Kirjaa esimerkiksi kolme vastausta kumpaankin näistä kysymyksistä paperille. Näin ymmärrät paremmin, mitä itse toivot ja voit eläytyä siihen, miten muut näkevät asian. Tämä auttaa näkemään tarkemmin minkälainen muutos on tarpeellinen ja mahdollinen. Alkuperäinen muutosideasi voi olla turhautumisen sävyttämä ja nykykäytännössä voi olla hyviä puolia, joita et ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Miettimällä eri puolia, osaat myös viestiä asiasi paremmin.

Harvoja muutoksia voi tehdä yksin. On hyvä miettiä, kuka tai ketkä ovat ne henkilöt, joille haluat puhua. Onko henkilöitä, joilla saattaisi olla samansuuntaisia ideoita tai pitäisikö paremminkin vaihtaa ajatuksia jonkun kanssa, joka ajattelee asiasta juuri eri tavalla? Sosiaalisen median keskustelufoorumi voi joskus olla hyvä tapa levittää tietoisuutta tai löytää samanmielisiä kumppaneita, mutta se on harvoin tehokas tapa muutoksen liikkeelle saamiseen.

Paremminkin voit miettiä, kenellä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan ja lähestyä häntä suoraan. Yllättävän usein kukaan ei ole vielä tehnyt näin ja yhdelläkin hyvin perustellulla puhelulla voi saada muutoksen liikkeelle.

Lauri Luoto
Kirjoittaja on turkulainen partiolainen ja muutosjohtamisen valmentaja