Perhepartio on hyväksytty partion viralliseksi toiminnaksi

Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan perhepartion partion viralliseksi toimintamuodoksi. Perhepartion järjestää aina lippukunta, mutta toiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista.

Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Jäsenmaksu pitää olla maksettuna

Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettu. Uusi jäsenmaksuluokka 4-6-vuotiaille tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksun maksaneilla on voimassa partiovakuutus. Muut eivät ole partion toimesta vakuutettuja.

Perhepartiotoimintaan osallistuvien yli 15-vuotiaiden tulisi käydä ”Tätä on partio” -koulutusmoduuli, ellei heillä ole vastaavaa osaamista ennestään. Lippukunta voi tarjota koulutuksen Suomen Partiolaisten verkkokoulutuksena tai itse järjestäen esimerkiksi perhepartiokertojen yhteydessä.

Vinkkejä toiminnan järjestämiseen

Perhepartiotoiminnan järjestämiseen voi katsoa vinkkejä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten materiaaleista. Suomen Partiolaiset työstää oman perhepartiomateriaalin vuoden 2019 aikana.