Meripartiokoulutus

Vesi on elementtinä poikkeuksellinen ja vesillä liikkujalta vaaditaan paljon tietoa ja taitoa, minkä vuoksi meripartiossa on käytössä oma kurssi- ja pätevyysjärjestelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella partioaluksella on pätevä päällystö, joka kykenee kuljettamaan alustaan turvallisesti.

SP:n meripartiokoulutusjärjestelmä sisältää neljä merenkulkukurssia sekä pelastautumiskurssin. Voit tutustua kurssien sisältöihin täällä.

Meripartiokurssit

Veneenohjaajakurssi

Veneenohjaajakurssi on SP:n partio-ohjelmaan kuuluva ohjelmatapahtuma. Veneenohjaajakurssi järjestetään partiopiireittäin pääsääntöisesti kerran vuodessa tai vähintään joka toinen vuosi. Kursseja voi etsiä piirien tapahtumakalentereista.

Förstikurssi

Förstikurssin järjestävät lippukunnat itse ja se on tarkoitettu täydentämään Saaristokipparikurssia. Kurssin keskeiset painotukset ovat käytännön taidoissa sekä oman lippukunnan aluksen tuntemisessa. Förstikurssi on osa partio-ohjelmaa ja se suoritetaan ohjelmatapahtumana tai pidemmällä aikavälillä.

Saaristokipparikurssi

Saaristokipparikurssin järjestävää SP ja se painottuu teoriaosaamiseen. Saaristokipparikurssi on taitokoulutusta ja se suoritetaan yleenstä viikonloppukurssina. Kurssin ajankohdan voi tarkistaa vuosittain SP:n tapahtumakalenterista.

Kipparikurssi

Kipparikurssin järjestää SP:n meripartioryhmä ja siihen sisältyy teoriaopiskelua sekä käytännön harjoittelua. Kurssin ajankohdan voi tarkistaa vuosittain SP:n tapahtumakalenterista.

Pelastautumiskurssi

Merenkulkukurssien lisäksi SP:n meripartioryhmä järjestää Pelastautumiskurssin, joka antaa valmiudet selviytyä merellä tapahtuvista onnettomuuksista. Kurssin ajankohdan voi tarkistaa vuosittain SP:n tapahtumakalenterista.

Pätevyystodistukset

Partioalusten päälliköiden pätevyystodistuksina toimivat eri vesialueille myönnettävät ohjaajantodistukset. Ohjaajatodistushakemuksen voi tulostaa itse.

Ohjaajantodistuksien myöntämisperusteet:

Ohjaajantodistus harjoitusvesialueelle (Lippukunnanjohtaja myöntää)

 • Veneenohjaajakurssi
 • Vähintään 15 vuoden ikä

Ohjaajantodistus saaristovesialueelle (Piirin meripartio-ohjaaja myöntää)

 • Saaristokipparikurssi
 • Förstikurssi
 • EA1
 • Vähintään 17 vuoden ikä

Ohjaajantodistus avomerialueelle (SP:n Meripartioryhmä myöntää)

 • Kipparikurssi
 • Pelastautumiskurssi
 • SRC-todistus
 • EA1
 • Partiojohtaja valtakirja
 • Riittävä avomerikokemus (Meripartioryhmän ohjearvot: 50 vrk purjehduskokemusta joista 30 vrk partioaluksen päälikkönä viimenisen viiden vuoden aikana sekä vähintään 1500 merimailia avomeripurjehduskokemusta)
 • Vähintään 20 vuoden ikä

Kursseja voi osittain korvata muulla koulutuksella. Muiden koulutusten pitää kuitenkin vastata täysin partion kursseja ja tämä pitää pystyä osoittamaan. Meripartioryhmä käyttää tässä harkintaavaltaa.

Kurssi- ja pätevyysjärjestelmän lisäksi partio-ohjelman meripartioaktiviteeteissa opitaan taitoja, jotka auttavat toimimaan miehistön jäsenenä. Voit ladata Meripartion kurssi- ja pätevyysjärjestelmä -vihon ohesta.

Kurssi- ja pätevyysjärjestelmä

Katso myös Meripartion kurssi- ja pätevyysjärjestelmä -vihko.

Kuva: Eveliina Saari