Meripartion koulutusjärjestelmä

Suomen erilaiset vesistöt tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön toteuttaa partiotoimintaa vesillä. Vesistöissä liikkuessa vaaditaan kuitenkin paljon erilaista tietoa ja taitoa, jotta erilaisten vesikulkuneuvojen hallinta olisi turvallista. Partiotoiminnassa liikutaan vesillä eri ikäisten partiolaisten kanssa, minkä vuoksi partioaluksen päällystöltä vaaditaan paljon osaamista niin merenkulun, kuin kouluttamisenkin suhteen.

Koulutusjärjestelmän tarkoituksena on antaa partioaluksen päällystössä toimiville hyvät valmiudet partioalusten turvalliseen kuljettamiseen säässä kuin säässä ja eri ikäkausien kanssa liikuttaessa.

SP:n meripartiokoulutusjärjestelmä sisältää neljä merenkulkukurssia sekä pelastautumiskurssin. Voit tutustua kurssien sisältöihin täällä.

Meripartion koulutusjärjestelmä uudistuu

Meripartion päivitetty koulutusjärjestelmä ja uudistetut kurssit otetaan käyttöön keväällä 2022.  Tällä hetkellä kurssimateriaalia viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että materiaali olisi valmis vuoden 2022 alkupuolella. Lisäksi koulutusjärjestelmä auditoidaan Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficom) vastaamaan yleisiä veneilykoulutukselle asetettuja vaatimuksia.

Uudistuksen tavoitteena on päivittää kurssien sisällöt, jotta ne tukisivat paremmin eri puolilla Suomea tapahtuvaa partiotoimintaa vesillä sekä vastaamaan veneilyn nykytarpeita. Osana projektia tuotetaan yhtenäinen kurssimateriaali tukemaan oppimista ja helpottamaan koulutuksen järjestämistä.

Kuva: Eveliina Saari