Partiokerhoja järjestetään jatkossa yhteistyössä Leirikesä ry:n kanssa

Suomen Partiolaiset ja Leirikesä ovat tehneet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen Partiokerhojen järjestämisestä. Yhteistyöllä varmistetaan partion mahdollisuus osallistua Harrastamisen Suomen malliin erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa kunta hankkii harrastuskerhot ostopalveluina yhdistyksiltä, eikä paikallinen lippukunta halua tai voi toimia työnantajana.

Leirikesä ry on voittoa tavoittelematon, ehkäisevän lastensuojelutyön järjestö, joka järjestää kaikille avointa vapaa-ajantoimintaa. Leirikesä tunnetaan muun muassa Partiolaisten päiväleirien ja Kiljavan Leirikesän järjestäjänä, ja se on osa Pääkaupunkiseudun partioyhteisöä.

Harrastamisen Suomen malli

Päätavoitteena valtakunnallisessa Harrastamisen Suomen mallissa on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lapsia ja nuoria kiinnostavia harrastuksia selvitetään koululaiskyselyn avulla ja mallissa onkin tärkeää lasten ja nuorten toiveisiin vastaaminen.

Kunnat voivat hakea valtiolta harrastusten järjestämiseen rahaa, jota käytetään harrastusten koordinointiin ja ohjaajien palkkoihin. Harrastamisen Suomen mallissa harrastuskerhon ohjaamisesta saa palkan.

Partiokerho

Harrastamisen Suomen mallin mukaiset Partiokerhot ovat partiolle mainio tapa tavoittaa uutta kohderyhmää ja järjestää lapsille mielekästä toimintaa koulupäivän yhteydessä. Partiokerhoon osallistuvat helposti myös ne, joille osallistuminen varsinaiseen partiotoimintaan ei ole saavutettavaa. Partiokerhon avulla tavoitetaan niitä lapsia, jotka eivät esimerkiksi kulttuuritaustansa tai perheen taloudellisen tilanteen takia tulisi mukaan varsinaiseen partioharrastukseen. Partiokerho on osallistujille ilmaista toimintaa eikä edellytä partion jäsenmaksun maksamista. Kerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti.

Partiokerhoissa on partiohenkistä ohjelmaa, mutta niihin ei kuulu partion symboliikka (mm. ohjelmaan liittyvät merkit ja partiohuivit) ja retket tai leirit koulupäivän ulkopuolella.

Partion ja Leirikesän yhteistyö

Harrastamisen Suomen malliin osallistuminen on aiemmin ollut partiolle hieman haastavaa, sillä jokainen kunta toteuttaa mallia omalla tavallaan ja valtakunnallinen ohjeistaminen ei ole ollut mahdollista. Lippukuntien on hankalaa ryhtyä työnantajaksi ja esimerkiksi isoissa kaupungeissa yksittäisen lippukunnan osallistuminen kilpailutuksiin on lähes mahdotonta. Leirikesän organisaatiomalli sopii tuntityöntekijöiden palkkaamiseen ja Leirikesä pystyy organisoimaan kerhoja ketterästi. Leirikesä toimii jatkossa järjestämiensä Partiokerhojen ohjaajien työnantajana.

Partiokerhot ovat edelleen partion toimintamalli ja Leirikesä toimii ensisijaisesti paikkakunnilla, joilla kunta hankkii kerhot ostopalveluna. Kokonaisuutta tehdään tiiviissä yhteistyössä partion ja Leirikesän kesken. Lippukuntia kannustetaan edelleen perustamaan partiokerhoja paikkakunnilla, joissa ohjaajat palkataan suoraan kuntaan. Tarkoitus on myös tehdä yhteistyötä paikallisten lippukuntien kanssa – ohjaajat pyritään löytämään paikallisista lippukunnista ja partiosta kiinnostuneet kerholaiset ohjataan lähilippukuntiin.

Lisätietoja: Petra Valkonen, petra.valkonen @partio.fi