Partiolaiset ja MIELI ry yhteistyöhön nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi  

Suomen Partiolaiset ja MIELI ry ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka  tavoitteena on tukea ja edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. Yhteistyön avulla kasvatetaan lasten ja nuorten mielenterveystaitoja ja jalkautetaan mielen hyvinvoinnin ymmärtämistä ja osaamista laajasti partiolaisten keskuudessa.

Yhtenä osana yhteistyötä on MIELI ry:n Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen (NMEA-koulutus) liittäminen osaksi partion koulutustarjontaa. Koulutussisältöjen lisäksi yhteistyö sisältää NMEA-ohjaajien koulutuksen partiolaisille. Partio on ensimmäinen harrastusjärjestö, joka ottaa laajasti käyttöönsä MIELI ry:n NMEA-koulutuksen.

– Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö. Partiolaiset ovat vaikuttavuustutkimuksen mukaan muita nuoria valmiimpia ja taitavampia ensiaputaidoissaan. Nyt tavoitteena on entisestään parantaa partiolaisten ymmärrystä mielen hyvinvoinnista ja rakentaa vahvaa osaamispohjaa myös mielen ensiaputaitoihin, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola korostaa.

Yhteistyö sisältää myös muuta tukea ja koulutusta, tapahtumayhteistyötä sekä yhteistä viestintää. Koulutus- ja viestintäyhteistyön avulla halutaan hälventää mielen hyvinvointiin liittyviä turhiakin ennakkoasenteita tiedon kautta. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on osa normaalia arkea.

– Yhteistyö on meille hieno mahdollisuus tavoittaa näin suuri joukko nuoria vapaa-ajan harrastuksen yhteydessä. On upea ajatus, että mielenterveystaitoja voi jatkossa oppia partiossa samalla tavalla kuin vaikkapa eränkäynti- tai ensiaputaitoja, aikuisten mielenterveystyön päällikkö Tiina Lumijärvi kommentoi.

Sopimus on voimassa 1.6.2021—31.12.2023.