Partiotyötä tehdään jatkossa valtakunnallisessa työntekijäorganisaatiossa 

Partion työntekijäorganisaatio uudistuu vuoden 2022 alusta, kun jatkossa valtaosa partiotyöntekijöistä työskentelee yhteisessä valtakunnallisessa organisaatiossa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit rakentavat yhdessä uudenlaista henkilöstöorganisaatiota, jotta partio toteuttaisi strategiaansa parhaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Henkilöstöuudistus tähtää aiempaa vahvempaan lippukuntatyöhön paikallisten partiolippukuntien tukemiseksi.

Henkilöstöuudistuksen keskeinen tavoite on tukea partiolippukuntia niiden toiminnassa mahdollisimman hyvin ja siten mahdollistaa lippukuntien elinvoimaisuus ja partion kasvu. Uudistuksen myötä kevennetään päällekkäistä tekemistä ja yhtenäistetään toimintamalleja. 

Etelä-Karjalan Partiolaiset, Hämeen Partiopiiri, Järvi-Suomen Partiolaiset, Kymenlaakson Partiopiiri, Lapin Partiolaiset, Pohjanmaan Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sekä Uudenmaan Partiopiiri ovat päättäneet työntekijöidensä siirtymisestä uuteen organisaatioon. Jatkossa kaikkien näiden piirien ja keskusjärjestön työntekijät ovat osa Suomen Partiolaisten valtakunnallista työntekijäorganisaatiota, joka tuottaa partiopiireille henkilöstöpalvelut. Samankaltainen malli on ollut käytössä jo viidellä piirillä aiemmin, ja siitä on kertynyt hyviä kokemuksia.

Lounais-Suomen Partiopiiri on päättänyt jatkaa ainakin toistaiseksi erillisenä työnantajana.  Valtakunnallinen ruotsinkielinen järjestö Finlands Svenska Scouter r.f. ei myöskään ole osa uudistusta. 

Uudistusta on suunniteltu perusteellisesti 

Partioneuvosto tunnisti jo vuonna 2015 tarpeen kehittää partion organisaatiota, ja kartoitusta varten pestattiin projektiryhmä. Tehdyn työn tuloksena vuoden 2016 jäsenkokous velvoitti hallitusta kartoittamaan ja poistamaan partiossa tehtävää päällekkäistä työtä. 

Viime vuosien aikana Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi valtakunnallisia talous- ja tietohallinnon palveluja, viestinnän ja markkinoinnin palveluja sekä henkilöstöpalveluja. Sen johdosta uuteen malliin siirtymiselle on hyvä pohja. 

Henkilöstöuudistus on toteutettu perusteellisena, vuodesta 2019 alkaneena projektina. Uudistusta on suunniteltu avoimesti ja aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa ja partiopiirien hallitukset ovat osallistuneet työskentelyyn eri vaiheissa. Vuoden 2020 aikana uudistusta suunniteltiin laajasti henkilöstöä osallistaen useassa työryhmässä. 

Partioneuvosto totesi lausunnossaan loppuvuodesta 2020, että uudistuksessa näkyvät partiolle tärkeät periaatteet: eteenpäin katsominen, halu kehittää toimintaa ja valmistautuminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöuudistus edistää ajatusta yhdestä partiosta ja varmistaa, että partiotoimintaa voidaan toteuttaa tasalaatuisena koko Suomessa. 

Työpisteet säilyvät lähellä lippukuntia 

Henkilöstön työpisteet säilyvät edelleen lähellä partiolippukuntia, eikä valtakunnallisuus tarkoita työskentelyä Helsingissä. Partiotoimistoja on eri puolilla Suomea ja partiopiirit ja niiden luottamushenkilöorganisaatiot jatkavat toimintaansa nykyisellä tavalla. Partiolippukunnille ja piirien luottamushenkilöille muutos ei siis tarkoita isoa muutosta toimintatavoissa, vaan oman piirin tutut työntekijät ovat tavoitettavissa jatkossakin.  

Koska työnjärjestämiseen tulee muutoksia, syksyn aikana käydään henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettely työtehtävien uudelleen järjestämiseksi. Uusi henkilöstöorganisaatio aloittaa toiminnassaan tammikuussa 2022. Käytännöt ja toimintamallit muodostuvat vähitellen ensi vuoden aikana. 

Fakta: 

  • Tällä hetkellä partiossa työskentelee lähes 90 työntekijää ja se vastaa työmäärältään noin 80 henkilötyövuotta. Puolet työntekijöistä on Suomen Partiolaisten työntekijöitä ja puolet työskentelee partiopiireissä eri puolilla Suomea.  
  • Aiemmassa mallissa kaikki piirit ovat olleet erillisiä työnantajia, mutta partiotyönantajat ovat tehneet aiemminkin monissa asioissa yhteistyötä ja sopineet yhteisistä käytännöistä. 

 Lisätietoa henkilöstöorganisaatiouudistuksesta on luettavissa projektin omilta sivuilta.