Moninaisuuspäivien kiinnostavat sisällöt kutsuvat kaikki mukaan!

Moninaisuuspäivät järjestetään jälleen syksyllä 12.-13.9., tällä kertaa Helsingissä. Esteetön tapahtumapaikka vahvistetaan lähempänä tapahtumaa. Kevään suosituista Moninaisuuspäivistä voit lukea lisää täällä.

Miten kohdata erilaisuus partiossa? Miten tukea ja toteuttaa erilaisten toimijoiden partioharrastamista? Miten huomioida erilaiset partiossa? Mitä ihmettä on moninaisuus? Tule keskustelemaan, kohtaamaan ja kuulemaan, tuomaan parhaat ja pahimmat vinkkisi ja kokemuksesi mukaan. Tapahtuma on tarkoitettu niin lippukunnassa, piirissä kuin SP:ssa toimiville sisupartio- ja moninaisuustoimijoille kuin lippukunnan vilkkaimman lauman akeloille, kaikille asiasta kiinnostuneille lippukuntatoimijoille ja kaikille sisällöistä kiinnostuneille johtajille – aiempaa kokemusta tai tiettyä pestiä ei tarvita.

Moninaisuuspäivien hinta on 40 euroa, johon sisältyvät kaikki viikonlopun ruoat ja materiaalit. Majoituksen kanssa päivien hinta on 70 euroa. Huomioithan, että osallistujille ilmaiseen MOK-koulutukseen on erillinen ilmoittautuminen (linkit työpajakuvauksissa).

Koko viikonlopun

Sisujohtajakoulutus

Sisujohtajakoulutus antaa sinulle hyvät ja kattavat perusteet toimintaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa partiossa. Viikonlopun (la-su) mittaisessa koulutuksessa käsitellään mm sisupartiotoiminnan erityispiirteitä ja sisupartioryhmän perustamista. Lisäksi saat tietoa esimerkiksi partio-ohjelman soveltamisesta sisutoiminnassa ja käytännön vinkkejä toimintaan ylivilkkaiden lasten kanssa.

Tule mukaan hakemaan kattava tietopaketti sisupartiosta ja verkostoitumaan muiden sisupartiojohtajien tai sellaiseksi aikovien kanssa.

Sisujohtajatapaaminen

Sisujohtajatapaamisessa päivität tietosi sisupartiotoiminnasta ja moninaisuudesta partiossa sekä kuulet alan muita toimijoita.

MOK-koulutus

MOK-koulutus on kaikille ryhmänjohtajille suunnattu moninaisuus- ja viestintäkoulutus (5 op). Kehitä moninaisten ryhmien johtamisosaamistasi, opi työkaluja johtamisen kehittämiseen sekä harjoittele tunnistamaan ryhmässäsi olevat yksilöt ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavat tekijät. Koulutuksessa kehitetään moninaisuuden johtamisen ja toimivan viestinnän taitoja, jotka voit ottaa käyttöön työssäsi tai vapaa-ajallasi. Koulutus on dialoginen ja se on kehitetty yhteistyössä järjestösektorin ja yliopistotutkijoiden kanssa. Tervetuloa!

Helsingissä koulutuspäivämäärät ovat 12.9. ja 17.10. Oulussa koulutuspäivämäärät ovat 13.9. ja 18.10. Kurssi koostuu kahdesta koulutuspäivästä ja niiden välissä tehtävistä harjoituksista. Kurssi on osallistujille ilmainen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä HNMKY:n kanssa. Lue lisää: https://www.hnmky.fi/y-care/mok

HUOM! MOK-koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen.
Ilmoittaudu Helsingin koulutukseen täällä.
Ilmoittaudu Oulun koulutukseen täällä.

Lauantaina

Kaikki mukaan -koulutus ja -kouluttajakoulutus

Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Moninaisuuspäivien aikana järjestetään myös Kaikki mukaan -kouluttajakoulutus ja sunnuntaina ruotsinkielinen koulutus. Lue lisää Kaikki mukaan -koulutuksesta.

Yleistä keskustelua moninaisuudesta

Keskustellaan moninaisuuden ajankohtaisista teemoista ja osallistujien nostamista aiheista.

Helppo tulla, saavutettavuus

Miten partiotapahtumasta saadaan sellainen, että sinne on helppo tulla ja siellä on helppo olla? Tutustutaan Helppo Tulla –merkkiin sekä keskustellaan partion saavutettavuudesta. Lisäksi käydään arvo- ja asennekeskustelua moninaisuudesta ja sen monista ulottuvuuksista.

Kolojen esteettömyys

Miten toimintaympäristön esteettömyys vaikuttaa partioharrastuksen tarjontaan? Onko tilojen toimimattomuus esteenä turvalliselle viikkotoiminnalle? Voiko esteellinen ympäristö vaikeuttaa partioharrastuksen aloittamista?

Tule mukaan vuorovaikutteiseen työpajaan keskustelemaan esteettömyysasioista. Käydään keskustelua, millaista tukea lippukunnissa kaivataan esteettömyysasioihin. Jaetaan onnistuneita ratkaisuja ja pääset pohtimaan epäkohtia. Saat tästä työpajasta kotiin viemiseksi vinkkejä, miten parantaa toimiympäristön turvallisuutta esteettömyyden näkökulmasta.

Aatos ja Amine – dokumenttielokuva tukena katsomusten ja ennakkoluulojen käsittelyssä

Miten käsitellä vaikeita asioita kun itsekään ei oikein tiedä kuinka olla? Mitä pitäisi huomioida tilan turvallistamisessa jotta jokainen uskaltaa kertoa ajatuksiaan?

Osallistujat katsovat etukäteen useissa kansainvälisissä elokuva-alan tapahtumissa palkitun Aatos ja Amine -dokumenttielokuvan, joka sopii vaikeiden teemojen käsittelyyn sekä aikuisille että nuorille. Kun dialogin tukena käytetään aihetta käsittelevää elokuvaa, on osallistujien mahdollista etäännyttää vaikeat kysymykset ja kokemukset (esim. rasismista, islamofobiasta, kiusaamisesta, ulossulkemisesta) omasta todellisuudesta yleisemmälle tasolle. Tällöin keskusteluun syntyy tilaa dialogille ja omakohtaisten kokemusten jakamiselle ja niiden tarkastelulle osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Millaisia oppeja partioon olisi poimittavissa tällaisesta toimintamallista?

Elokuvan traileri

Kotoutumisentukena.fi

Lippukuntien tiedot mukaan kotoutumisentukena.fi-sivulle.

Saavutettava partiotoiminta

Millaisia esteitä siirtolaistaustaiset nuoret kokevat vapaa-ajantoiminnassa? Miten heidän osaamisensa tulisi käyttöön? Miten tehdä toiminnasta kaikille saavutettavaa ja yhdenvertaista? Esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia ja ajatustenvaihtoa.

Moninaisuuspeli

Viikkotoiminnan ja tapahtumien tueksi on suunniteltu Moninaisuuspeli. Tule tutustumaan ja pelaamaan hyvässä seurassa! Pelin lomassa keskustellaan partion moninaisuudesta. Toivomme osallistujilta palautetta pelistä.

Sunnuntaina

Sukupuolten moninaisuuden kysymykset partiotoiminnassa ja sukupuolisensitiivisyys nuorisotoiminnassa

Mitä tehdä, kun lippukunnassamme on trans- tai muunsukupuolisia henkilöitä? Miten järjestän kokouksia tai leirejä sukupuolisensitiivisesti? Miten otan huomioon omassa johtajan työssäni sukupuolivähemmistöt?

Koulutuksessa käsitellään yleisesti sukupuolivähemmistöjen kohtaamisen teemoja sekä puhutaan tarkemmin toiminnan suunnittelemisesta inklusiivisesti, leirien ja tapahtumien toteuttamisesta yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaan sekä katsotaan kriittisesti sukupuolijaottelun tarvetta.

Miten jokaisen on hyvä olla ryhmässä?

Kuinka varmistamme, että kaikki pääsevät partioon mukaan? Pohdimme yhdessä keskustellen ja harjoitteita tehden turvallisen sekä hyväksyvän ilmapiirin rakentamisen tapoja. Miten partio kohtaa ja tavoittaa aidosti kaikentaustaiset nuoret?

Koulutuksen tavoitteena on jakaa välineitä saavutettavaan ja inklusiivisen toimintaan. Kasvatamme ymmärrystä siitä, kuinka vähemmistötaustaisten nuorten oma osaaminen saadaan osaksi partion toimintaa ja sen kehittämistä. Tehdään partiosta aidosti kaikkien harrastus! Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta aiheesta.

Helppo tulla, saavutettavuus

Miten partiotapahtumasta saadaan sellainen, että sinne on helppo tulla ja siellä on helppo olla? Tutustutaan Helppo Tulla –merkkiin sekä keskustellaan partion saavutettavuudesta. Lisäksi käydään arvo- ja asennekeskustelua moninaisuudesta ja sen monista ulottuvuuksista.

Dialogipuhetta; miten voimme puhua vaikeista asioista?

https://www.eratauko.fi/

Kaikki mukaan -koulutus ja -kouluttajakoulutus

Vinkkejä ja toimintamenetelmiä vilkkaiden lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Moninaisuuspäivien aikana järjestetään myös Kaikki mukaan -kouluttajakoulutus ja sunnuntaina ruotsinkielinen koulutus. Lue lisää Kaikki mukaan -koulutuksesta.

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä: petra.valkonen@partio.fi

Ilmoittaudu Moninaisuuspäiville Kuksassa. Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2020.