Yleinen Pestien tuki

Kaikki mukaan on tärkeä lisäkoulutus ryhmänjohtajille

Etelä-Karjalan Partiolaisissa tehtiin osana 100 uutta tapaa -projektia Kaikki mukaan -koulutus, joka saadaan nyt valtakunnallisesti käyttöön. Koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2020. Syksyn Moninaisuuspäivillä 12.-13.9. järjestetään ryhmänjohtajille suunnatun koulutuksen lisäksi Kaikki mukaan -kouluttajakoulutus, jonka jälkeen piirien on helppo järjestää koulutusta itse. Tervetuloa mukaan!

Koulutus on tarkoitettu kaikille ryhmiä johtaville nuorille ja aikuisille. ”Kaikki mukaan on tehty kasvavaan tarpeeseen johtaa ryhmiä, joissa on erityistä huomiota tai tukea tarvitsevia lapsia”, idean kehittänyt Jenni Kainlauri kertoo. ”Etelä-Karjalan Partiolaisissa koulutusta on järjestetty muun muassa ryhmänohjaajakoulutuksen jatko-osalla ja osana akela-sampokoulutusta. Jokaiselle osallistujalle koulutuksesta on ollut tavalla tai toisella hyötyä ja koulutuksesta saatavat työkalut ovat päässeet heti käyttöön.”

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Madaltaa erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä partioon
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja moninaisuuden lisääminen
  • Lisätä tietoutta erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeista
  • Tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus myös tukea tarvitseville lapsille

Koulutus on noin 1,5-3 tunnin mittainen kokonaisuus, riippuen osallistujien omasta aktiivisuudesta, taustaosaamisesta ja esimerkkeihin perehtymisen syvyydestä. Kaikki mukaan -koulutus koostuu toiminnallisista ryhmätehtävistä. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hankkia omaan lippukuntaan kassillinen materiaalia ja vinkkejä tukemaan lasten toimintaa ja ylläpitämään johtajien jaksamista.

”Tiedän, että ryhmänjohtajat kaipaavat erilaisia työkaluja oman johtamisensa tueksi, joten olen tosi iloinen, että kaikki piirit pääsevät nyt hyötymään Kaikki mukaan -koulutuksesta. Suosittelen tätä jokaiselle ryhmänjohtajalle!” Kainlauri kannustaa.

Lisätietoja koulutuksesta: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 7185721