Partio on maailmanlaajuinen rauhanliike. Partioaatteen mukaisesti olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa maailmaa. Ympäri maailmaa partiolaiset edistävät rauhan kulttuuria kasvattamalla lapsille ja nuorille dialogitaitoja, vaikuttamisen keinoja sekä tapoja edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.

Partiolla on pitkät perinteet erilaisten rauhaa edistävien toimien tekemisessä. Maailmanjärjestö WOSM on lanseerannut Messengers of Peace –liikkeen tehdäksemme yhdessä koko maailmassa tekoja rauhan puolesta. Maailmanjärjestöt sekä eri maiden partiojärjestöt kouluttavat keskustelu- ja yhteistyötaitoja, luovat erilaista materiaalia rauhankasvatuksen tueksi ja tekevät yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

Ratkaisuja konfliktien ehkäisemiseksi ja kestävän rauhan löytämiseksi

Vaikutamme partiona parhaiten osallistumalla ja osallistamalla. Sen lisäksi että kasvatamme aktiivisia rauhanrakentajia ja rauhan puolestapuhujia, vaikutamme yhteiskunnassa erilaisten jäsenyyksien ja sidosryhmien kautta sekä järjestämme yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksia nuorille. Teemme aktiivisesti yhteistyötä keskustelukulttuurin parantamiseksi, sovittelu- ja neuvottelutaitojen kasvattamiseksi sekä vaikuttamiseksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Partiolaiset ovat valmiina auttamaan ja ojentamaan kätensä hädän keskellä niin maailmalla kuin Suomessakin. Tällaisina aikoina on koko partioliikkeelle tärkeää aktiivisesti puhua rauhan puolesta, etsiä rauhanomaisia keinoja tilanteeseen ja toimia kriisin ratkaisemiseksi.

Tuomitsemme sodan yhdessä

“Rauhaa ei ole vain sodan poissaolo”, mutta silloin kun sota koskettaakin, on kaikki muu toisarvoista. Sota ei ole ikinä oikein. Emme voi kääntää kasvojamme, vaan meidän on yhdessä tuomittava tämä sota, vaadittava sotatoimien lopettamista ja puolustettava rauhaa.

Mitä konkreettisesti voimme tehdä?

Arjen rauhanteot ovat osa suurempaa rauhantyötä

Rauhantyötä on käsitellä sotaa ja siihen liittyvää pelkoa lasten ja nuorten kanssa. Sota ei ole koskettanut meidän sukupolviamme näin läheltä ennen. Voimme olettaa, että tänä media-aikana eivät partion kohderyhmäikäiset pysty välttymään sotapuheelta ja pelon tunteilta. Kasvattajina meidän on oltava läsnä ja kuunneltava. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä puhua aiheesta ja käsiteltävä sitä ikäkaudelle sopivalla tavalla.

“Uhka ei kohdistu Suomeen”, presidentti Niinistö totesi torstaina tiedotustilaisuudessa. On kuitenkin ymmärrettävää, että tämä vaarallinen tilanne aiheuttaa erilaisia tunteita meissä kaikissa – hyväksytään se. Jos sota pelottaa, ahdistaa tai aiheuttaa epävarmuutta, on hyvä muistuttaa, mikä tässä hetkessä nyt on hyvin, mistä turvallisuuden tunne tällä hetkellä kumpuaa. On tärkeää, että lapselle ja nuorelle luotettava aikuinen sanoittaa meidän olevan turvassa ja kertoo, että Suomessa on turvallista.

Katso myös Unicefin ohjeet, kuinka puhua lapsen kanssa pelottavista tapahtumista maailmalla.

Partion tärkein tehtävä on kasvattaa

Rauhankasvatuksen keskiössä ovat ratkaisut ja teot: mihin ja miten voimme vaikuttaa? Partio-ohjelmasta löytyy rauhantyöhön paljon erilaisia aktiviteetteja. Vuonna 2021 kehitetty rauhankasvatusohjelma tarjoaa välineitä konfliktien ratkaisuihin yhtä lailla kuin tunne- ja turvataitoihin, jotka soveltuvat toteutettaviksi juuri nyt.