Millä tavoin 15.1.2017 perustettu Pinkkipartio ry on lisännyt sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkyvyyttä partiossa? Partiomedia haastatteli homo- ja transfobian vastaisen päivän alla Pinkkipartion aktiiveja Veera Hatakkaa, Käpy Tyrmiä ja Tiia Venerantaa. Päivää vietetään 17.5.

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Pinkkipartiota on pyydetty järjestämään ohjelmaa partiotapahtumiin niin paljon, että yhdistyksen toimintakalenteri on täyttynyt jo niistä. Lisäksi aktiiveja työllistää myös erilaiset kommenttipyynnöt.

− Meidän kommenttejamme pyydetään erilaisiin partiotoimintaan liittyviin kysymyksiin, ja se on osoitus siitä, että Pinkkipartion olemassaolo itsessään on jo tuonut jotain uutta partioon. Keskustelu ja erilaisten virheellisten käsitysten oikominen on tärkeää, summaa yhdistyksen hallituksessa toimiva Tiia Veneranta.

Haastavinta moninaisuustyössä on saada ne ihmiset, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita moninaisuusasioista, ymmärtämään ymmärryksen lisääntymisen tärkeys.

Pinkkipartion perustamisen ansiosta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioiminen otetaan vakavammin koko järjestön tasolla, eikä sitä unohdeta kaiken muun moninaisuustyön rinnalta.

Pinkkipartion puheenjohtaja Veera Hatakalla on kaulassaan Pinkkipartion huivi.
Pinkkipartion puheenjohtaja Veera Hatakalla on kaulassaan Pinkkipartion huivi. Kuva: Arto Alho

− Uskon, että tämä on osaltaan Pinkkipartio ry:n perustamisen ansiota. Olemme olleet vaikuttamassa myös Suomen Partiolaisten kansainvälisen toiminnan linjaukseen. Erityisen hienoa on, että linjauksessa puhutaan eri sukupuolista molempien sukupuolten sijaan, puheenjohtaja Veera Hatakka iloitsee.

− Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on tehty näkyvämmiksi Pinkkipartion kautta. Näin ollen myös lippukunnissa ja piireissä on herätty moninaisuuteen. Meitä pyydetään paljon leireille näkymään ja meiltä kysytään mielipiteitä ohjelmien toteutukseen. Moni on sanonut, että tiedolle on tilausta ja teemme arvokasta työtä. Kaapissa on ahdasta olla myös partiossa, pohtii Pinkkipartion varapuheenjohtaja Käpy Tyrmi.

Konkreettinen asia, mitä Pinkkipartio on saanut aikaiseksi, on leiri- ja tapahtumafasiliteettien kehittäminen siten, että mahdollisimman monella henkilöllä olisi mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Erityisesti pesu- ja nukkumistilat saattavat olla kynnyksenä osallistumiselle.

− Haluaisin, että lippukunnissa ja piireissä aidosti pohdittaisiin, olemmeko valmiit ottamaan kaikki ihmiset vastaan tasa-arvoisina vai emme, Tyrmi haastaa.

Partion halutaan kuuluvan kaikille

Vuonna 2018 partio oli mukana vaatimassa translain uudistamista ja näin välitti myös partion ulkopuolelle viestin siitä, että asia on partiolaisten mielestä tärkeä. Translakikampanjaan sitoutui lähes 50 vaikuttajatahoa, muun muassa hallituspuolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjä. Vaikuttajatahot ottivat laajasti kantaa translain uudistamiseksi kampanjan tavoitteiden mukaisesti, joita olivat itsemääräämisoikeus juridisessa sukupuolen vahvistamisessa, myös alle 18-vuotiaille ja ilman vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä.

Tiia naamiossa
Tiia Venerannan mielestä Pinkkipartion olemassaolo itsessään on jo tuonut jotain uutta partioon.

− Jo se, että partio osoitti tukensa, oli upeaa! Aloite tuli ilmeisesti partiolaisten hallitukselta, mikä kertoo, että asenneilmapiiri on valmis siihen, että partio voi ottaa tällaisiin asioihin kantaa. Siitä tulee olo, että partiossa on hyvä olla vähemmistön edustajana, iloitsee Veneranta.

− Tämä oli iso arvolinjaus siitä, että partion tulisi oikeasti kuulua kaikille, Tyrmi kommentoi.

Partion sisällä kampanjaan osallistumisesta keskusteltiin lähinnä Facebook-ryhmä HC-partiolaisissa. Keskustelu oli kannustavaa, mutta osa keskusteli aiheesta kärjistetysti.

− Kirjoitin keskusteluun Pinkkipartio ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa vähän pidemmän kommentin, jossa muistutin ihmisiä, että keskustelun kohteena ovat ihan oikeat ihmiset, Hatakka kertoo.

− Haastavinta moninaisuustyössä on saada ne ihmiset, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita moninaisuusasioista, ymmärtämään ymmärryksen lisääntymisen tärkeys.

Partiossa on hyvä olla vähemmistön edustajana. 

− HC-partiolaisten keskusteluissa ihmisten ajatusmallit ovat saaneet tuuletusta. Esimerkiksi keskustelussa partiotaitokisoihin liittyen oli hienoja oivalluksen hetkiä sellaisilla henkilöillä, joita itseään asia ei kosketa. On iso voitto, jos asioista voi puhua niiden omilla nimillä ilman häpeilyä. Se lisää moninaisuutta ja avoimuutta, kun yhä useammalle tulee sellainen olo, että mä kuulun joukkoon, vaikka omassa lippukunnassa asioissa olisikin vielä tekemistä, summaa Veneranta.

Haaste meistä jokaiselle!

− Haluan haastaa jokaisen tarkastelemaan omia etuoikeuksiaan ja tarkastelemaan maailmaa erilaisten ihmisten näkökulmasta! Vähemmistöjen edustajat nähdään usein stereotypioiden kautta, mikä estää joskus näkemästä yksilöä. Haastan kaikki siis myös kyseenalaistamaan stereotypioita ja pitämään mielessä, että jokaisen ihmisen identiteetti muodostuu hyvin monesta eri asiasta, Hatakka heittää haasteen kaikille Partiomedian lukijoille.

Partiolaisia Pridessa
Partiolaisia Pride-päivänä. Kuva: Tintti Parviainen

Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä (engl. International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHO) on 17. toukokuuta järjestettävä kansainvälinen vuosipäivä. Teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään.

Partion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

POIMINTA SP:N KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSESTA 

SP-FS pitää tärkeänä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia toimia partiossa sukupuolesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, kielestä, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai toimintakyvystä riippumatta. Kansainvälisessä työssä niin maailmanjärjestöissä kuin niiden ulkopuolella SP-FS haluaa edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa sekä korostaa eri sukupuolien roolia tasa-arvotyössä. Globaalista näkökulmasta tarkasteltuna on perusteltua kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen. " 

MIKÄ PINKKIPARTIO RY? 

  • Pinkkipartio ry:n tarkoituksena on edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. 
  • Päämääränä on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset  
    voivat olla mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään. 
  • Yhdistys toimii partiokasvatuksen keinoin järjestämällä tapaamisia, koulutusta, yleisötilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia. 
  • Tavoitteen on tukea seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden huomiointia partio-ohjelman toteuttamisessa sekä muussa partiotoiminnassa. 
  • Perustettu 15.1.2017. 

Lisätietoa Pinkkipartiosta