Eettiset periaatteet

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani, ja yhä useammin partion projektien yhteydessä neuvotellaan ulkopuolisten osapuolien kanssa erityyppisistä yhteistyömalleista. Eettiset periaatteet ohjaavat partion kumppanuusajattelua ja tavoitteena on rakentaa yhteistyötä, joka tukee yhden tai useamman tavoitteen toteutumista. Periaatteet nimenomaan ohjaavat yhteisten teemojen ja arvojen pohdintaa, mutta eivät määrittele täysin kumppanuustyön sisältöjä.

Nuorten aktiivisuus

Partiolaisina tavoitteemme on edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja aktiivista toimintaa yhteisen yhteiskuntamme rakentamiseksi.

Luonto & elinympäristö

Partiolaisina haluamme kantaa vastuuta elinympäristöstämme ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka edistävät ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä luovat edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

Rauha & parempi maailma

Partiolaisina haluamme rakentaa rauhaa ja toimia maailmassa siten, että pystyisimme jättämään sen jälkeemme vähän parempana kuin sen löysimme.

Monimuotoisuus

Partiolaisina haluamme edistää tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, jossa jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, uskontotaustastaan, kielestään tai alkuperästään riippumatta.

 

Kuva: Eeva Helle