Partiotaitojen SM-kilpailuja uudistetaan

Suomen Partiolaisten hallitus on päättänyt uudistaa partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuja. Uudistusprojekti päätettiin käynnistää, sillä suuret ja vaativat järjestelyt, kilpailujen houkuttelevuus sekä vapaaehtoisresurssien riittävyys on koettu viime vuosina haasteiksi kilpailujen toteuttamisessa. Lisäksi partio-ohjelmaa uudistetaan vuosien 2023–2027 aikana, minkä vuoksi kilpailutoimintaa osana partiokasvatusta kehitetään myös samaan aikaan.

Voimassa olevien sääntöjen mukaan partiotaitojen SM-kilpailut järjestetään vuosittain kolme kertaa: talvella, keväällä ja syksyllä. Kilpailujen järjestämisestä vastaavat partiopiirit yhdessä sovittujen järjestelyvuorojen mukaan.

Uudistuksen sisältö

  1. Kolmen SM-kilpailun sijaan jatkossa järjestetään yhdet SM-kilpailut vuodessa.
  2. SM-kisojen viralliset sarjat ovat suunnattu partion kohderyhmäikäisille eli 12–22/25-vuotiaille. Kuitenkin mahdollistetaan avointen sarjojen järjestäminen, jos kilpailun järjestäjätaholla on siihen resursseja.
  3. Partiotaitokilpailuissa otetaan huomioon partio-ohjelman uudistushanke, joka tarkastelee muun muassa ikäkausia ja partiomenetelmää.

”Kilpailujen järjestäminen vaatii tavallisesti yli kahden vuoden valmistautumista järjestäjäpiiriltä. Uudistuksella tullaan turvaamaan kohderyhmäikäisten partiosta saamat elämykset ja arvokkaat oppimiskokemukset tukien samalla entistä paremmin vapaaehtoistemme hyvinvointia. Yksinkertaistamalla SM-kilpailujen järjestämistä, resurssia vapautuu muun partiotoiminnan mahdollistamiseen. Järjestämällä SM-kilpailut kerran vuodessa lisäämme myös suomenmestaruuden arvokkuutta”, kommentoi Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Eero Kivistö.

SM-kilpailujen uudistuksesta vastaavat Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunta ja kisaryhmä. Uudet kilpailusäännöt on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 alusta alkaen.

Lisätietoja:

Eero Kivistö
Suomen Partiolaisten 1. varapuheenjohtaja
eero.kivisto@partio.fi

Pinja Söderholm
Kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen
pinja.soderholm@partio.fi