Partion strategiaa uudistetaan

Partion valtakunnallista strategiaa 2015-2020 kiitetään selkeydestään ja ymmärrettävyydestään. Se on ollut talouden ja toiminnan johtamisen ja kehittämisen työväline, joka on ohjannut viime vuosina esimerkiksi tuloksekasta kumppanuus- ja moninaisuustyötä. Strategian merkitys on näkynyt myös osaamisen rekrytoinnissa ja palveluiden suunnittelussa partiopiirien kanssa. Partion vaikuttavuutta on alettu myös arvioida mittaamalla kasvua ja kehitystä.

Partion strategiaa ja sen mittareita sanoitetaan uudelleen, jotta partioharrastus ja -kasvatus ovat elinvoimaisia tulevaisuudessakin. Esimerkiksi digitalisaatio ja kestävyyskriisi sekä lasten ja nuorten hyvinvointierojen kasvaminen vaikuttavat myös harrastamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Strategia on partion yhteinen ja yhdenmukainen tapa menestyä kansalaisyhteiskunnan muutoksessa.

– Strategia antaa suuntalinjat ja keskittymisalueet partion pitkän ajan kehittämiselle. Parhaillaan on menossa kuluvan strategian viides vuosi, joten on aika päivittää hyvin toiminut strategia uuteen, partion strategiaryhmää johtava Lasse Roiha toteaa.

Partion seuraava strategiakausi on kuusivuotinen. Suomen Partiolaisten varsinainen jäsenkokous hyväksyy partion strategian 2021-2026 marraskuussa 2020, minkä jälkeen partioneuvosto hyväksyy strategian mittarit tavoitteineen. Strategian sanoittaminen perustuu avoimeen keskusteluun ja tiedolla johtamiseen.

– Aloittaessamme uuden strategian valmistelun olemme myös huomanneet, että partion toimintaympäristö on muuttunut kuudessa vuodessa. Jäsenten tarpeet, rahoitus ja toimintaedellytykset sekä kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, vaativat aiempaa enemmän huomiota. Haluamme, että partion uusi strategia vastaa nykyistä paremmin myös näihin haasteisiin, Roiha jatkaa.

Partion strategiatyöryhmä on arvioinut kevään aikana yhteiskunnallisia haasteita ja muutoksia sekä pohtinut niiden vaikutuksia partioon tulevina vuosina. Strategiatyöskentelyyn orientoi myös järjestöjen strategiavertailu. Partion strategiatyöryhmä järjestää syksyllä strategiatyöpajoja eri puolilla Suomea. Ne perustuvat muun muassa keväiseen toimintaympäristöanalyysiin.

– Rohkaisen partiolippukuntia keskustelemaan ajankohtaisista aiheista esimerkiksi piirihallituksen ja partioneuvoston jäsenten kanssa. Strategiatyöhön voi osallistua myös jo ennen syksyä Johtajatulien vertaistyöpajassa, Roiha päättää.

Seuraa partion strategian uudistamista

Lisätiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi