Partion ytimessä on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Partio kasvattaa tuntemaan vastuuta niin itsestä, lähimmäisistään ja ympäristöstään kuin myös ympäröivästä maailmasta. Partiolainen tuntee vastuunsa maailmasta ja rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Kehitysyhteistyö ja kumppanuudet ovatkin partiolaisille varsin luonteva tapa toimia paremman maailman hyväksi.

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyön ytimessä on ihmisoikeuksien edistäminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen, nuorten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen sekä ympäristön suojelu. Eikö kuulostakin ihan partiolta?

Partio on globaali rauhanliike, joten kehitysyhteistyön tekeminen on helppoa ja luontevaa. Teemme kehitysyhteistyötä yhdessä muiden maiden partiolaisten kanssa, joten kaikki yhteistyön tuoma hyvä jää elämään partiojärjestöihin.

Kuva: Nepal Scouts

Tekeekö Suomen Partiolaiset nytkin kehitysyhteistyötä?

Kyllä vain!

Tällä hetkellä Suomen Partiolaisilla on käynnissä yhdessä Nepalin Partiolaisten kanssa kehitysyhteistyöhanke – Scouts, Peace and Security. Hanke keskittyy rauhankasvatukseen ja -rakentamiseen. Tämän lisäksi nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia halutaan parantaa. Nuoret on tunnistettava aktiivisina toimijoina – ilman nuoria meillä ei myöskään ole kestävää rauhaa.

Nepalilaisia partiolaisia.
Kuva: Nepal Scouts

Scouts, Peace and Security -hanke on ollut nyt reilun vuoden käynnissä ulkoministeriön myöntämällä rahoituksella. Hanke jatkuu vielä vuoden 2025 loppuun asti. Vaikka kyseistä hanketta on suunniteltu ja tehty kolme vuotta, on taustalla kuitenkin vuosikymmenien aikainen kumppanuus.

Tähän mennessä olemme yhdessä työstäneet rauhankasvatusta tukevan aktiviteettipaketin, joka pyritään hankkeen loputtua liittämään osaksi Nepalin Partiolaisten partio-ohjelmaa. 416 nepalilaista partiojohtajaa on koulutettu toteuttamaan tätä aktiviteettipakettia Nepalin jokaiseen 7 provinssiin.

Partiolippuja.
Kuva: Nepal Scouts

Dialogi merkittävä osana rauhanrakentamista

Hanke tekee yhteistyötä Erätaukosäätiön kanssa. Dialogi, rakentavat keskustelut ja aktiivinen kuuntelu ovat merkittävä osa rauhanrakentamista yhteiskunnissa. Erätaukosäätiön erätaukometodi on dialogimetodina hankkeessa käytössä ja tukee esimerkiksi hankkeen puitteissa toteutettavissa päättäjätapaamisissa nuoria tuomaan omia ajatuksiaan rohkeasti esille.

Hankkeen perustana toimii kansainvälinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -agenda. Se perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus. Päätöslauselma tunnistaa nuoret ensimmäisen kerran aktiivisina rauhanrakentajina ja Suomi on ensimmäinen maa, joka on toteuttanut päätöslauselmasta kansallisen toimenpideohjelman.

Kaksi partiolaista.
Kuva: Nepal Scouts

Partiolaiset toimivat aktiivisesti paremman maailman puolesta

Suomessa hanke näkyy erilaisissa tapahtumissa, vuonna 2023 meidät saattoi bongata Johtajatulilta ja sitä edeltävänä vuonna Kajolta! Partio-ohjelmaan suunnitellaan erilaisia toimintavinkkejä sekä leiripaketti. Myös viestintä on tärkeässä osassa hanketta. Hankkeen teemat koskettavat nuoria sekä Suomessa että Nepalissa, minkä takia yhteistyötä tehdäänkin tiiviisti. Niin Suomen partiolaiset kuin Nepalin partiolaiset saavat tästä lisää oppeja siihen, miten kannustaa partiolaisia rauhanrakentajiksi.

Kuten todettu, partiolaisten tekemän kehitysyhteistyön ytimessä on pyrkimys rakentaa globaalia oikeudenmukaisuutta, sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä maailmalla. Partiolainen on aina valmis toimimaan aktiivisesti paremman maailman puolesta.

Kuva: Nepal Scouts

Scouts, Peace and Security -hanke