Partio kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja siksi kevään kuntavaalit ovat myös partiolle tärkeä juttu. Kaikki partiolaiset eivät kuitenkaan voi äänestää. Tämä ei silti tarkoita, että vaalit olisivat vain äänioikeutetuille tärkeä teema.

Jo sudenpentuikäisestä lähtien voi tutustua vaaleihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tätä varten on tehty myös oma merkki: Vaalipöllö. Vaalipöllön avulla pääsee tutustumaan vaaleihin ja vaikuttamiseen matalalla kynnyksellä

Vaalipöllöön kuuluu yhteensä 15 toiminnallista tehtävää ja ikäkaudesta riippuu, paljonko tehtäviä tulee tehdä. Esimerkiksi sudenpennuille kuuluu kuusi tehtävää ja samoajille kahdeksan.

Osoitteesta www.partioehdokkaat.fi löytyy ohjeet merkin tekemiseen. Sivustolta löytyy myös jokaiselle ikäkaudelle omat materiaalipaketit, jotka sisältävät ikäkaudelle suunnatut tehtävät ja sisältökuvaukset. Ohjeista saa tukea ja turvaa tehtävien tekemiseen, mutta omaa luovuutta voi myös käyttää!

Vaalipöllö-piirrosEsimerkkejä tehtävistä:

Tutustun äänestämiseen

Tässä tehtävässä käydään läpi vaaleissa äänestämiseen liittyviä seikkoja. Sudenpennut ja seikkailijat tutustuvat äänestyspaikkaan ja äänestämiseen ryhmänsä kanssa. Tarpojat ja samoajat menevät vaikkapa vanhempien tai ryhmänjohtajan mukaan äänestämään. Vaeltajat ja aikuiset taas pääsevät itse äänestämään. Keskustellaan äänestämisestä ikäkaudelle sopivalla tasolla.

Tiedän mitä kunta ja kunnanvaltuusto on

Tässä tehtävässä tutustutaan kunnalliseen päätöksentekoon. Nuoremmilla ikäkausilla tämä tapahtuu vaikkapa leikkien tai rastiradan kautta, vanhemmat ikäkaudet voivat käyttää enemmän kirjallisia tapoja.

Askartelen vaalimainoksen

Ryhmä askartelee yhdessä vaalimainokset. Ryhmäläiset voivat tehdä mainokset yksin, pareittain tai pienryhmissä. Mainoksessa esiintyvä ehdokas voi olla esimerkiksi tekijä itse, toinen ryhmäläisistä tai ryhmänjohtaja. Ryhmäläinen voi tehdä mainoksen myös ideaaliehdokkaasta tai muusta kuvitteellisesta henkilöstä.