Ajankohtaista

WWF ja partio jatkavat yhteistyötä Panda-merkin kanssa

8.4.2020

Suomen Partiolaisten ja WWF Suomen monivuotista yhteistyötä jatketaan. Yhteistyösopimus pohjaa WWF:n ja partion maailmanlaajuiseen yhteistyöhön. WWF:n ja partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä eri-ikäisten partiolaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja innostaa partiolaisia tekemään käytännön tekoja ympäristön puolesta. Yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on nuoremmilla partiolaisilla Panda-merkin tekeminen. Vanhempia partiolaisia taas kannustetaan järjestämään tempauksia ja talkoita luonnon puolesta.
Partiolaisten ja WWF:n panda-merkki

Yhteistyön tuloksena syntynyt Panda-merkki julkaistiin 1.2.2019. Panda-merkki on suunnattu sudenpentu- ja seikkailijaikäisille eli 7-12 -vuotiaille partiolaisille. Merkki kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, joka on elämän ehto.

Luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua käsittelevä Panda-merkki tehdään ulkona retkellä ja se koostuu kolmesta eri osa-alueesta: Ota selvää, tutki ja kerro.

Yli kolmannes Suomen uhanalaisista kasvi-, eläin- ja sienilajeista elää ensisijaisesti metsissä, joissa partiolaiset liikkuvat paljon.

– Ympäristökasvatus on tutkitusti tärkeä keino suojella luonnon monimuotoisuutta, jonka köyhtyminen jatkuu kansainvälisistä sopimuksista huolimatta. Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Me ihmiset olemme monella tapaa täysin riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Partiolaiset haluavat tehdä tekoja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja yhdessä WWF:n kanssa edesauttaa kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista, kertoo Suomen Partiolaisten metsäryhmä puheenjohtaja Mikko Jalo.

Panda-merkkiin kuuluu luonnon monimuotoisuuden havainnoimista ja sen tutkimista. Merkkiä tehdessään partiolaiset muun muassa tarkkailevat vedessä eläviä selkärangattomia, rakentavat suojapaikkoja hyönteisille ja linnuille, lähettävät postikortteja päättäjille ja viettävät kasvisruokapäivää.

WWF:n panda partiolaisten kanssa piirissä

Lue uutinen partion ja WWF:n yhteistyöstä.