Testamenttilahjoitus

Kiitos, että harkitsette testamenttinne tekemistä suomalaisen partiotoiminnan hyväksi. Partiosäätiö huolehtii lahjoituksenne käytöstä vähentämättömänä suomalaiseen partiotoimintaan. Partiosäätiö on tukenut suomalaista partioliikettä taloudellisesti jo yli puoli vuosisataa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö ei maksa saamastaan lahjoituksesta tai testamentista veroa.

Vain yksityishenkilö voi laatia testamentin. Testamentin laatija voi elämäntilanteen muuttuessa milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa tekemänsä testamentin. Testamentti astuu voimaan vasta laatijan kuolinhetkellä. Säätiölle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa testamentin laatimisesta säätiön hyväksi. Säätiö saa tiedon testamentin olemassa olosta laatijan kuoleman jälkeen.

Testamentin on täytettävä tiukat muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Samat muotovaatimukset koskevat kaikkia testamentteja varallisuuden laadusta ja laajuudesta riippumatta. Testamentin on muun muassa oltava kirjallinen ja laatijan on allekirjoitettava testamentti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa samanaikaisesti. Testamentti on säilytettävä alkuperäisenä turvallisessa paikassa. Suosittelemme, että testamentin laatii lakimies. Annamme mielellämme apua testamentin laatimiseen.

Testamenttilahjoituksia koskeviin kysymyksiin voitte olla suoraan yhteydessä:

Panu Räsänen, asiamies
(09) 8865 1139, 050 305 5343
etunimi.sukunimi@partio.fi

Partiosäätiö, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.
Y-tunnus 01167857. Puhelin (09) 8865 1100

Testamentin saajaksi merkitään Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr