EXPLORER BELT 2025 JOHTAJISTON HAKU ON AUKI!

Explorer Belt 2025 johtajistoon haetaan 5-7 henkilöä toteuttamaan projektia yhdessä matkanjohtajien kanssa. EB tarjoaa osallistujille unohtumattoman seikkailun, itsensä ylittämistä sekä mystistä yllätyksellisyyttä, josta johtajistokin saa osansa.

Matkan kuvaus

Explorer Belt on Suomen Partiolaisten partiomatka, joka järjestetään seuraavan kerran kesällä 2025. Matkalle osallistuu noin 40 henkilöä ja osallistujat hakevat matkalle joko parin kanssa tai yksin. EB on suunnattu 18- noin 26-vuotiaille partiolaisille. Matka jakaantuu kahteen osaan: vaellukseen ja kiertoajeluun. Vaelluksen aikana vaeltajat pyrkivät kävelemään pareittain 200 km kymmenen päivän aikana ja tutustuvat maan kulttuuriin ja paikallisiin asukkaisiin tavallisesta turistimatkasta poikkeavalla tavalla matkustaen ilman elektroniikkaa, omaa rahaa tai ruokaa turvautuen paikallisten asukkaiden tarjoamaan apuun. Vaelluksen jälkeen kierrämme maata kiertoajelulla noin kahden viikon ajan tutustuen kohdemaahan, sen kulttuuriin sekä paikallisiin partiolaisiin.

Pestin kuvaus

EB:n staabi eli matkan johtajisto valmistelee vuoden 2025 kesä-heinäkuussa tapahtuvan matkan. Aikaisempaa kokemusta edellisiltä Explorer Belt -matkoilta ei vaadita. Matkan valmisteluun liittyviä osa-alueita ovat:

 • Ohjelma: kiertoajelu, tuomarointiaika, iltaohjelmat ja bussiohjelmat
 • Majoitukset: majoitusten suunnittelu ja kontaktointi
 • Talous: budjetointi, talouden seuranta ja avustukset
 • Viestintä ja markkinointi: ulkoinen viestintä ja EB:n markkinointi ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen, visuaalinen ilme
 • Logistiikka: ajoreitin suunnittelu ja vastuu ryhmän yhteisistä tarvikkeista
 • Muonitus: ruuanlaiton organisointi, ohjeet ja keittiötarvikkeet
 • Turvallisuus: ensiapu matkan aikana, EA-tarvikkeet ja turvallisuussuunnittelu

Osa-alueet ovat huomattavan eri kokoisia ja matkan johtajisto tulee jakamaan vastuut niistä yhdessä parhaaksi katsomallan tavalla. Johtajisto valitsee myös matkan kohdemaan.

Johtajisto kokoontuu matkan valmistelun aikana kasvokkain viikonloppuisin noin 10 kertaa sekä työskentelee tapaamisten välillä itsenäisesti projektin eteen edistäen sekä matkaa kokonaisuutena että omaa osa-aluettaan. Projektiin voi kuulua lisäksi etäkokouksia viikoilla viikonloppukokousten välissä. Johtajisto osallistuu valmistelevan työn lisäksi vaeltajille järjestettävään ennakkotapaamisviikonloppuun, kuukauden mittaiseen matkaan sekä jälkitapaamiseen. Staabi maksaa matkasta saman verran kuin osallistujatkin eli noin 1600 euroa. Pestin kesto on vuoden 2025 loppuun saakka.

Valinnassa korostuvat ennen kaikkea monipuolisen, tehtäviinsä motivoituneen ja toimintakykyisen ja yhteensopivan matkanjohtajiston kokoaminen. Hakijoilta odotetaan kiinnostusta matkan valmistelua kohtaan, aikaa pestin hoitamiseen sekä kykyä itsenäiseen työhön ja ryhmätyöskentelyyn myös paineen alla.

Miksi tähän pestiin kannattaa hakea?

Projekti ei kuitenkaan ole pelkkää puurtamista vaikka haastavia paikkoja ja vaikeita päätöksiä on varmasti luvassa. EB-staabin jäsenenä voitkin odottaa, että:

 • pääset kokemaan 1,5-vuotta EB-henkeä, yhdessä tekemistä ja pilkettä silmäkulmassa
 • staabia johdetaan hyvin ja että jokainen staabissa saa tukea pestiinsä
 • pääset kokemaan onnistumisia, saat kiitosta ja pääset vaikuttamaan projektin isoihin linjoihin
 • saat uusia kavereita ja unohtumattomia kokemuksia
 • pääset oppimaan uutta
 • pääset vaikuttamaan miten ja milloin projektia tehdään
 • pääset mahdollistamaan vuoden 2025 siisteimmän partiomatkan ja unohtumia kokemuksia ja yllätyksiä bussilliselle EB-vaeltajia

Lisätiedot

Hae pestiin Kuksassa 28.4.2024 mennessä!

Mikäli hakuun tai johtajisto-pestiin liittyen heräsi kysymyksiä, olethan rohkeasti yhteydessä!

Mikko Laitinen, mikko.laitinen@partio.fi 0458603191
Hanna Kouhia, hanna.kouhia@partio.fi 0400949200