Talouden ja kumppanuuksien avoimet pestit

 Mitä talouteen ja kumppanuuksiin kuuluu?

Talouden ja kumppanuuksien vastuualueella huolehditaan siitä, että Johtajatulilla raha päätyy hyvään käyttöön ja se, mitä rahalla ei saa löydetään yhteistyökumppanuuksien kanssa. Talouden ja kumppanuuksien tärkeitä tehtäviä ovat myöskin hankinnat sekä vastuullisuusseuranta.

Talous ja kumppanuudet hallinnoi nimensä mukaisesti projektin talouden suunnittelua, seurantaa ja ennustamista. Vastuualue tarjoaa muille vastuualueille tietoa toteutuneista menoista sekä luo näkymää tulevaan. Hankintojen kilpailutukset ja tilaukset, tavaroiden lyhytaikainen varastointi leirialueella ja jälleenmyynti ovat keskeisiä vastuualueen tehtäviä. Vastuualueella pääsee myös kehittämään Partion suurtapahtumien järjestämistä vastuullisuuden näkökulmasta.

Johtajatulilla myös rakennetaan uusia yhteistyösuhteita yrityksiin ja kolmanteen sektoriin SP:n kumppanuuskoordinaattorin tuella.

Miten taloutta ja kumppanuuksia tehdään?

Asenne ja halu oppia, kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia sekä taloudellisia realiteetteja on näissä pesteissä tärkeää. Kumppanuus- sekä hankintatyössä ovat hyödyksi hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä rohkeus lähestyä ennakkoluulottomasti uusia tahoja. Kumppanuuden tehtävissä auttavat myös luovat ideat partiotoiminnan soveltamiseksi kaupallisesti kiinnostavaan muotoon.

Talouden ja kumppanuuksien tekijän pesti on mahdollista räätälöidä oman mielenkiinnon mukaan päällikkötasoiseksi, tekijätasoiseksi ja joksikin sillä välillä. Päällikkötason pesteihin haluavalta toivotaan johtamiskokemusta.

Talous- ja kumppanuudet toimii yhtenä tiiminä, jota johtavat talous-ja kumppanuusjohtajat. Tehtävässä ei perusteta omaa tiimiä.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat muiden vastuualueiden, etenkin teknisen tuotannon, johtajat ja partion yhteistyökumppanit, joiden kautta projektin pääsee näkemään monelta kantilta. Tehtävässä toimitaan myös SP:n kumppanuusryhmän, talousvaliokunnan sekä partiotoimiston kanssa. Pesteihin kuuluu osallistuminen talous ja kumppanuudet vastuualueen Teams-palavereihin kaksi kertaa kuussa. Lisäksi Johtajatulia rakennetaan yhdessä tiistaisin vapaamuotoisessa Puuhis-tapahtumassa, jonne jokainen vapaaehtoinen on tervetullut omien aikataulujensa puitteissa. Pestissä kuluu lisäksi aikaa suunnitteluun ja johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Miksi se on tärkeää?

Kun talous ja kumppanuudet onnistuvat tehtävässään, Johtajatulilla resurssit niin ohjelmaan kuin kaikkeen muuhunkin ovat kunnossa. Tavoitteena on hyvin hallittu ja kestävä hankintaprosessi projektin alusta loppuun saakka, käytettävissä olevasta rahasta saadaan kaikki irti ja parhaimmillaan yhteistyö edistää kestävää tapahtumatuotantoa Partiossa ja sen ulkopuolella. Teemme työmme niin hyvin, että Johtajatulien jälkeen yhteistyökumppanit haluavat jatkaa yhteistyötä Partion kanssa.

Miten pääsen mukaan?

Hae pestiä jäsenrekisteri Kuksan kautta. 

Kerro hakemuksessasi itsestäsi, omasta kokemuksestasi, motivaatiostasi tai mistä vain muusta! Mitään elämänkerrallista romaania sinun ei tarvitse kirjoittaa, sillä keskustelua jatketaan vielä pestihakemuksen jälkeenkin. Jos tiedät jo, mikä sinua erityisesti kiinnostaisi, kirjoita unelmiesi Johtajatuli-pestistä jo hakemukseesi.

Pesteihin hakeneita haastatellaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Osa pesteistä on jo täytetty, mutta sinulle löytyy aina tilaa! Hae kuitenkin mahdollisimman pian, jotta voit varmistaa juuri toivomasi tehtävän itsellesi.

Jos hakeminen tuntuu vielä vaikealta, laita meille viestiä tai soita:

Juho Pyörny, juho.pyorny@partio.fi, +358 44 2956950
Ville Vänskä, ville.vanska@partio.fi, +358 50 4918311