Moot-sanasto

CMT eli Contingent Management Team on joukkueen staabi, joka vastaa leirimatkan järjestelyistä, matkan partiokasvatuksellisuudesta (vaeltajaikäkausi), joukkueen jäsenistä, resursseista, leirimatkan viestinnästä ja markkinoinnista sekä taloudesta. Suomen joukkueen CMT:ssä on neljä jäsentä: matkanjohtajat Kiia ja Tiina sekä Eeva ja Tiia.

Basecamp tarkoittaa Mootin jälkimmäistä neljän päivän leiriosaa. Kaikki kokoontuvat yhteiselle leiriosalle Malahiden linnan mailla.

Heimo (Tribe) – Leirillä eletään heimoissa, jotka koostuvat neljästä vartiosta. Heimon kanssa jaetaan leiriarki eli mm. ruuanlaitto ja leiriytyminen sujuvat vartiota suuremmassa yksikössä.

HoC eli Head of Contingent tarkoittaa joukkueenjohtajia.

IST eli International Service Team tarkoittaa kaikkia Mootilla palvelutehtävissä toimivia. Kaikki viimeistään 19.7.1995 syntyneet osallistuvat leirille palvelutehtävissä. IST:ien leirikokemus saattaa poiketa suurestikin leiriläisten leirikokemuksesta ja ohjelmasta – riippuen ihan tehtävästä, johon pääsee. IST-pesti ei yleensä edellytä ennakkovalmistautumista, ja tehtäviin koulutetaan paikan päällä Dublinissa ennen leirin alkua.

Joukkue (Contingent) koostuu kaikista saman maan osallistujista. Leirille ei ole mahdollista osallistua Suomen joukkueen ulkopuolelta ellei hakeudu MPT-pestiin.

MPT eli Moot Planning Team tarkoittaa kaikkia leiriorganisaatiossa itsessään pesteissä toimivia.

Oheismatka – Suomen joukkue järjestää ennen leiriä noin viisi päivää kestävän oheismatkan, jossa päästään tutustumaan omalla porukalla CMT:n valitsemiin kohteisiin. Oheismatka sisältää myös matkat Suomesta Irlantiin ja takaisin leirin jälkeen. Jokainen osallistuja – leiriläinen ja IST – voi valita, osallistuuko hän leirimatkalle oheismatkan kanssa vai matkustaako omia aikojaan omatoimimatkalaisena.

Polut (Trails) – Mootin ensimmäinen kuusi päivää vietetään poluilla ympäri Irlannin saarta. Poluilla heimot pääsevät tutustumaan kulttuuriin, paikallisiin yhteisöihin,, luontoon ja seikkailemaan.

Swoppaus on partiotavaroiden vaihtoa. Jos haluat vaihdella leirillä esineitä, kannattaa varata mukaan esimerkiksi kangasmerkkejä, huiveja, pinssejä ja vaikkapa väiskejäkin.

Vartio (Patrol) – Leiriläiset toimivat Mootilla kansainvälisissä vartioissa, joissa jokaisessa on 10 jäsentä. Samassa vartiossa voi olla enintään kaksi samaa kansallisuutta, joten jokainen pääsee toimimaan läheisesti ainakin viiden eri kansallisuuden kanssa. Neljä vartiota muodostaa yhden heimon.